Kontynuacja nocnych kontroli wagowych w Łomży.

Kolejny przeładowany zestaw ze żwirem wycofali z ruchu funkcjonariusze podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierujący próbował uniknąć zatrzymania i kontroli wybierając drogę alternatywną nie stosując się do znaku B-18 o zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15t.

W nocy z wtorku na środę (08-09 listopada) inspektorzy ITD patrolujący drogi wjazdowe i wyjazdowe w m. Łomża zatrzymali do kontroli pojazd członowy, którym przewożono ładunek żwiru na trasie Biała Woda (okolice Suwałk) - Siedlce. W miejscu zatrzymania obowiązywało ograniczenie tonażowe. Zestaw skierowano na wagę w celu wyznaczenia rzeczywistej masy całkowitej.

Ciężarówka z ładunkiem ważyła 48,7 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton (przekroczenie normy o 21,75%). Taki tonaż spowodował też przekroczenie dozwolonego nacisku osi napędowej pojazdu na drogę o 0,4 tony (nacisk wynosił 11,9 tony, przekroczenie normy o 3,47%) oraz przekroczenie dozwolonego nacisku osi wielokrotnej naczepy o 5,8 tony (nacisk wynosił 29,8 tony zamiast 24 ton, przekroczenie normy o 24,16 %). Oprócz tego zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu silnikowego za wycieki płynu z układu kierowniczego.

Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł oraz przyznano 2 punkty karne za niezastosowanie się do znaku B-18 zakazującego wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t.

Transport wstrzymano do momentu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wobec przewoźnika wszczęto postępowania wyjaśniające w sprawie nałożenia wysokich kar pieniężnych.

Aktualnie przepisy nie dopuszczają możliwości przewozów ładunków sypkich ponad dopuszczalne parametry określone w warunkach technicznych pojazdów dopuszczonych do ruchu. Z przeładowanymi ciężarówkami wiąże się szybsza degradacja dróg oraz zagrożenie innych uczestników ruchu drogowego z tytułu dłuższej drogi hamowania czy utraty stabilności takich zestawów.

Dlatego kontrole tonażu pojazdów i eliminowanie z ruchu pojazdów, których kierujący przewożą ładunki podzielne w ilościach nienormatywnych będą kontynuowane.