„Bez promili na drodze”.

Wczoraj 14 października 2021 r. podlascy inspektorzy prowadzili zajęcia z osadzonymi przebywającymi w Zakładzie Karnym w Białymstoku.

Spotkanie odbyło się w ramach programu resocjalizacyjnego kierowców pod nazwą „Bez promili na drodze”. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu m.in. wzbudzenie woli współdziałania skazanych w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Oczekiwane efekty to pobudzenie osadzonych do refleksji oraz podniesienie ich świadomości w zakresie stwarzania zagrożeń w stosunku do innych uczestników ruchu w momencie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przedstawili działalność ITD, uświadomili zebranym wagę problemu zagrożeń w ruchu drogowym. Uczestnicy dowiedzieli się jak wielkie znaczenie ma dobra kondycja psychofizyczna kierowców, czas jazdy samochodem, wykonywanie prawidłowych odpoczynków.

Spotkania w ramach programu będą kontynuowane.