Utrata prawa jazdy przez przedsiębiorcę.

Kontrola drogowa ciężkiego sprzętu w kolejnym przypadku ujawniła ingerencję prowadzącego w pracę tachografu podczas bieżącego okresu rozliczeniowego czasu pracy. Inspektorzy podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego wykryli nierejestrowanie rzeczywistych aktywności kierującego poprzez korzystanie z niedozwolonego przedmiotu powodującego podrabianie danych rejestrowanych przez tachograf. Procederu tego dopuściła się przedsiębiorca osobiście.

We wtorkowy poranek (05.04) na drodze gminnej w miejscowości Święck Wielki podlaski patrol inspekcji zatrzymał do kontroli zestaw składający się z ciągnika SCANIA i naczepy SCHMITZ udający się pod krajowy załadunek.

W wyniku kontroli stwierdzono przyłożenie silnego pola magnetycznego do nadajnika impulsów przetwarzanych na zapisy w tachografie, co miało wpływ zarówno na zafałszowanie rzeczywistych danych aktywności kierowcy, jak i zmianę stanu drogomierza.

Kierowca-przedsiębiorca zaryzykował swoje uprawnienia zawodowe oraz bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. Ze względu na zmianę przepisów, od 1 stycznia 2022 roku oprócz administracyjnych kar pieniężnych jest konieczność zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy osobie manipulującej zapisami.

Wydano pokwitowanie na zatrzymane uprawnienia, z opcją kierowania przez kontrolowanego tylko w okresie najbliższych 24 godzin.

Przypominamy, że fałszowanie czy ukrywanie rzeczywistego czasu pracy jest nie tylko przejawem nieuczciwej konkurencji, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie bezpieczeństwa na drodze dla wszystkich uczestników ruchu.

Kierowca zawodowy bez możliwości kierowania w okresie zatrzymanych uprawnień dotkliwie odczuje konsekwencje swoich niedozwolonych praktyk.

W stosunku do kontrolowanego wszczęto stosowne postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w maksymalnym możliwym wymiarze przypisanym kontrolom drogowym, uzupełnione o kolejne postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej wobec osoby zarządzającej w podmiocie.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.306a Kodeksu Karnego, kierującego ingerującego w prawidłowość pomiaru drogomierza przekazano funkcjonariuszom policji do dalszych czynności związanych z odpowiedzialnością karną.