Wspólny mianownik – usterki niebezpieczne.

Rutynowe kontrole drogowe w środowe popołudnie (23.03) na podlaskich drogach ujawniły kolejne przypadki usterek technicznych klasyfikowanych jako niebezpieczne. Czynności prowadzone na drogach krajowych nr 8 i 61 przez podlaskich inspektorów transportu drogowego zakończyły się wykryciem także innych nieprawidłowości. Kontrolowano przewozy wykonywane na trasach Węgry – Rosja, Białoruś – Niemcy i Polska – Mołdawia.

Przypadek sprawdzany w m. Suchowola zwrócił uwagę inspektorów w zakresie stanu technicznego. Początkowe podejrzenia co do niesprawności hamulców naczepy osi trzeciej potwierdzono badaniami na stacji diagnostycznej. Na prawym kole trzeciej osi nie występowała siła hamowania hamulca roboczego. Usterkę zakwalifikowano jako zagrażającą bezpieczeństwu drogowemu, co skutkowało zakazem dalszej jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości. Dodatkowo analiza okazanych dokumentów wykazała, iż wymagane podczas kontroli zezwolenie nosi ślady przerobienia w części B (miejsca kraju załadunku). Kierowca przerobił wcześniejszy wpis nanosząc nowy H (Węgry). Nieprawidłowe wypełnienie blankietu zezwolenia powoduje utratę jego ważności, a przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. Wobec przewoźnika rosyjskiego wszczęto postępowanie administracyjne ograniczone maksymalną ustawową wysokością 12 000 zł, a do czasu uregulowania należności i naprawy usterek technicznych skład doprowadzono i zabezpieczono na parkingu strzeżonym. Na miejsce kontroli wezwano policję, która kontynuowała czynności z zakresu posługiwania się przerobionym dokumentem.

Kolejne dwie kontrole odbyły się w m. Łomża. Przewoźnik mołdawski nie zastosował się do lokalnych ograniczeń tonażowych, co skutkowało sprowadzeniem zestawu ładownego do kontroli.  Podczas kontroli stwierdzono w naczepie pękniętą tarczę hamulcową koła prawego osi 2. Wykryta usterka niebezpieczna spowodowała niedopuszczenie do dalszego uczestnictwa w ruchu drogowym. W związku ze stwierdzeniem usterki niebezpiecznej wszczęto postępowanie administracyjne i zabezpieczono kaucję w wysokości 2000zł.
Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500zł za złamanie zakazu tonażowego na ul. Zjazd w Łomży. Zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy, wydano kierowcy zakaz poruszania się pojazdem do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Trzeci z przypadków dotyczył składu przewoźnika białoruskiego, którym transportowano meble. W trakcie kontroli nieszczelny okazał się zbiornik paliwa zlokalizowany po lewej stronie pojazdu. Wyciek polegał na stale tworzących się kroplach paliwa spadających na podłoże i tym samym na drogę, po której pojazd się poruszał. Przyczyną nieszczelności okazał się niesprawny kran spustowy zbiornika paliwa. W czasie trwania kontroli kierowca zdołał uszczelnić  skutecznie wyciek. Kolejna usterka niebezpieczna została staryfikowana i wszczęte postępowanie administracyjne. Zabezpieczono kaucję w wysokości 2000zł. Ponieważ kierowca wyeliminował wyciek w trakcie kontroli pojazd został dopuszczony do ruchu drogowego.

Weryfikacja stanu technicznego stanowi składową każdych działań kontroli na drogach realizowanych przez inspektorów transportu drogowego.