Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na 2018r

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na rok 2018
Lp. Kod CPV Rodzaj zamówienia  Nazwa przedmiotu zamówienia  Orientacyjna wartość zamówienia netto PLN/EURO Przewidywany tryb postępowania  Przewidywany termin wszczęcia postępowanaia
1 34114000-9 Dostawa Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową oraz sprzętem pomiarowo - kontrolnym 243.902 zł / 56.567 EURO Przetarg nieograniczony I kwartał