Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na 2019r.

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na rok 2019
Lp. Kod CPV Rodzaj zamówienia Nazwa przedmiotu zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia netto PLN/EURO Przewidywany tryb postępowania Przewidywany termin wszczęcia postępowanaia
1 34114000-9 Dostawa Dostawa dwóch samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową 487.805 zł / 113.135 EURO Przetarg nieograniczony I kwartał
2 09134100-8
09132100-4
Dostawa Dostawa paliw 243.902 zł / 56.567 EURO Przetarg nieograniczony III kwartał