Przewóz materiałów niebezpiecznych niezgodny z obowiązującymi przepisami.

W dniu 16 kwietnia 2009r. inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Żółtki dokonali kontroli pojazdu należącego do przewoźnika estońskiego. Pojazdem przewożony był materiał niebezpieczny UN 1230 – metanol na trasie z Polski do Estonii. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono szereg naruszeń:

  • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganych świadectw dopuszczenia ciągnika i cysterny;
  • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawidłowo sporządzonym dokumentem przewozowym;
  • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem bez wymaganych gaśnic lub wyposażonym w gaśnice niespełniające warunków określonych w umowie ADR;
  • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w nieprawidłowo oznakowanym wymaganymi nalepkami - pojeździe lub zespole pojazdów, cysternie.


Za stwierdzone naruszenia na przedsiębiorcę nałożono karę pieniężną w wysokości 13400zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym. Pojazd unieruchomiono na parkingu strzeżonym.