Dnia 11 marca 2011 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika białoruskiego. W trakcie oględzin pojazdu oraz zamontowanego w nim tachografu inspektorzy ujawnili zainstalowany wyłącznik. Kierujący mógł dzięki niemu jechać z wyłączonym tachografem. Niedozwolone urządzenie mogło służyć do manipulacji na czasie pracy (podczas jazdy rejestruje odpoczynek). W związku ze stwierdzonym wykonywaniem przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe na przedsiębiorcę nałożono karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Kierowcę ukarano mandatem w wysokości 100 zł.

W dniu 8 marca 2011r. w miejscowości Hajnówka inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili kontrole autobusów przewożących osoby na liniach regularnych. Kontrola obejmowała sprawdzenie stanu technicznego pojazdów. W dwóch przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne samochodów i zakazano dalszej jazdy. Przyczyną był w jednym przypadku brak świateł stop i cofania, a w drugim przypadku rażący stan techniczny autobusu – między innymi nieszczelny układ hamulcowy oraz uszkodzone zawieszenie oraz braki w oświetleniu.
Kontrole autobusów będą kontynuowane w przyszłości.

W dniu 2 marca 2011 r. nr drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego. Pojazdem wykonywano transport drogowy rzeczy na trasie Polska - Litwa. W wyniku przeprowadzonej analizy zapisów z urządzenia kontrolno - pomiarowego wykryto rażące naruszenia przepisów:

 • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji;
 • wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty;
 • wykonywanie transportu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych;
 • nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24- godzinnego okresu;
 • dwukrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego o 1 godzinę i 10 minut, 5 godzin i 30 minut;
 • przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 5 godzin i 54 minuty;
 • dwukrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy wykonywaniu przewozu drogowego o 46 minut, 2 godziny i 30 minut.

Na przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy nałożono karę 15000 złotych. Za powstałe naruszenia kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

Podczas rutynowych działań kontrolnych z 24 lutego 2011 r., na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Wyszomierz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika rosyjskiego.

W trakcie szczegółowej analizy wykresówek, inspektor stwierdził, że kierowca dokonywał ingerencji w pracę tachografu poprzez umieszczenie magnesu w pobliżu impulsatora. Powyższe działanie spowodowało zmianę wskazań tachografu we wszystkich zakresach (prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi) i doprowadziło do uzyskania zapisu 24 godzin odpoczynku pomimo prowadzenia w tym czasie pojazdu.

W związku z wykrytym naruszeniem przedsiębiorcę ukarano karą pieniężną w wysokości 5000 złotych, a kierowcę mandatem karnym w wysokości 500 zł.

Inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w dniu 23 lutego 2011r. na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Bobrowniki dokonali kontroli pojazdu należącego do przewoźnika białoruskiego. Pojazdem dokonywany był przewóz drogowy z Białorusi do Niemiec. Dokonano oględzin pojazdu, urządzenia kontrolno - pomiarowego i jego elementów składowych. Okazało się, że z tyłu tachografu zamontowany został wyłącznik. Niedozwolone urządzenie wpływało na funkcjonowanie tachografu. Włączenie urządzenia powodowało rejestrację odpoczynku kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Za stwierdzone naruszenia:

 • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe
 • wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty

W stosunku do przedsiębiorcy wystawiono decyzję administracyjną na kwotę 10500zł.

W dniu 16.02.2011 r. w Przedszkolu nr 5 z oddziałami żłobkowymi w Hajnówce inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili prezentację zadań Inspekcji. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczny przedszkolak”, którego autorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. Inspektorzy przybliżyli dzieciom pracę i zadania ITD oraz poruszyli zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze. Na zakończenie spotkania wręczyli dzieciom słodycze, zaprezentowali pojazd służbowy.
Po spotkaniu z inspektorami dzieci wykonały własnoręczne rysunki przedstawiające inspektora ITD.

Inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w dniu 16 lutego 2011r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Wyszomierz dokonali kontroli pojazdu należącego do przewoźnika polskiego. Pojazdem dokonywany był przewóz drogowy z Polski do Niemiec. Dokonano oględzin pojazdu, urządzenia kontrolno - pomiarowego i jego elementów składowych. Okazało się, że na impulsatorze przy skrzyni biegów samochodu zamontowany został magnes. Niedozwolone urządzenie wpływało na funkcjonowanie tachografu. Podłączenie magnesu powodowało rejestrację odpoczynku kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Za stwierdzone naruszenia:

 • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie;
 • samowolna ingerencja w funkcjonowanie cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe;
 • skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego.

wobec przedsiębiorcy wszczęto wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą 12100zł. Za skrócenie odpoczynku dobowego kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 100zł.
W związku  ze stwierdzoną samowolną ingerencją  w funkcjonowanie cyfrowego urządzenia rejestrującego oraz wykonywaniem przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe do prokuratury zostało przekazane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kierującego pojazdem.

W dniu 15 lutego 2011r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika hiszpańskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych od kierującego pojazdem, obywatela Litwy,  wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu. Kontrolowanego poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,27 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,21 mg/l. Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 30 stycznia 2011r. w ciągu drogi krajowej nr 8 w miejscowości Szypliszki inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w trakcie wykonywania czynności kontrolnych zauważyli poruszający się, nieprawidłowo oświetlony pojazd ciężarowy. Po zatrzymaniu samochodu należącego do przewoźnika słoweńskiego  inspektorzy wyczuli od kierującego silną woń alkoholu. Kierowcę poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 1,16 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugiego pomiaru nie udało się przeprowadzić z powodu niedyspozycyjności kierowcy. Wymieniony nie był w stanie wydobyć z siebie powietrza potrzebnego do przeprowadzenia pomiaru. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

Na spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, w dniu 19.01.2011r. uczniowie kilku klas I-IV, którzy uczą się na kierunku technik logistyk i technik spedytor, mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakresu zadań wykonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zapoznał uczestników ze strukturami organizacyjnymi Inspektoratu, normami czasu pracy obowiązującymi kierowców, rodzajami tachografów, sposobami zabezpieczenia ładunków oraz konsekwencjami wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów. Przedstawione zagadnienia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wielu uczniów pytało m.in. o zasady wstępowania w szeregi mundurowych i możliwość zatrudnienia na stanowisku inspektora.
W przyszłości spotkania takie będą kontynuowane. Pozwolą one na urozmaicenie nauki na kierunkach technik logistyk i technik spedytor oraz lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu.