Bus bez ładunku a jednak przeciążony.

W dniu 14 grudnia 2016 r. na drodze krajowej nr 61 w Łomży inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wytypowali do zatrzymania pojazd dostawczy, który według kontrolujących próbował ominąć punkt kontrolny ze względu na przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Po dokonaniu ważenia pojazdu z ładunkiem tj. bele słomy, przeczucia inspektorów potwierdziły się. Okazało się że rzeczywista masa pojazdu wynosi 4800 kg przy czym dopuszczalna masa całkowita według danych w dowodzie rejestracyjnym oznaczona była na 3500 kg, a dopuszczalna ładowność to 1050 kg. Uwagę inspektorów wzbudził również fakt, że według zapisów w dowodzie rejestracyjnym kontrolowany pojazd przeznaczony powinien być do przewozu kontenerów a w rzeczywistości zabudowa pojazdu przeznaczona była do przewozu żywych zwierząt. W związku z powyższym inspektorzy nakazali kierowcy rozładunek całego przewożonego towaru i przeprowadzili ważenie pojazdu „na pusto”. Okazało się, że pojazd bez ładunku waży 3700 kg. Zgodnie z zapisami w dowodzie rejestracyjnym masa własna pojazdu to 2450 kg. W związku z powyższym kierujący został ukarany mandatem karnym, zatrzymano dowód rejestracyjny oraz zakazano dalszej jazdy.