Wiceminister MIiB Jerzy Szmit i Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur w WITD w Białymstoku.

ITD jest służbą ważną i potrzebną na polskim rynku transportowym dlatego zapewniam w imieniu swoim oraz ministra Andrzeja Adamczyka o dalszym wsparciu dla inspektorów oraz całej formacji – powiedział wiceminister MIiB, podtrzymując stanowisko resortu infrastruktury i budownictwa, które deklaruje pozostawienie Inspekcji Transportu Drogowego w swoich strukturach. 

W dniu 10 stycznia 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku odbyło się spotkanie pracowników Inspektoratu i Delegatury Północno – Wschodniej GITD z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Panem Jerzym Szmitem i p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego  Panem Alvinem Gajadhurem.

Podczas spotkania bardzo duże zainteresowanie budziły plany związane z przyszłością Inspekcji Transportu Drogowego. Pan Alvin Gajadhur prosił zebranych o umacnianie pozytywnego wizerunku ITD i ścisłą współpracę. Minister Jerzy Szmit wyraził nadzieję, że sprawa przyszłości Inspekcji Transportu Drogowego zostanie rozstrzygnięta w najbliższym czasie.

Szef ITD razem z ministrem Jerzym Szmitem podziękowali za uczestnictwo w działaniach odbywających się na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku, ukierunkowanych na kontrolę zezwoleń uprawniających do wykonywania międzynarodowych przewozów  drogowych.