Przeładowane pojazdy litewskie przewożące drewno z wyłącznikiem tachografu.

W dniu 1 marca 2017r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli dwa pojazdy ciężarowe. Samochodami należącymi do litewskiego przedsiębiorcy przewożone było drewno.

Podczas kontroli ciężarówki zważono i zmierzono. Okazało się że dopuszczalna masa całkowita jednego z pojazdów została przekroczona o 4,2 tony, a nacisk na oś napędową o 1,8 t. Dodatkowo w pojeździe stwierdzono wyłącznik tachografu.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy wszczęto wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karami 2000zł i 1000zł. Kierowca został ukarany mandatami na łączną kwotę 2500zł.

Podczas kontroli drugiej ciężarówki stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wysokości. Wobec właściciela firmy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 5000zł. Za brak zezwolenia kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500zł.

Pojazdy zostały doprowadzone do stanu normatywnego. Kierowcy opłacili kaucje i mandaty.

Działania ukierunkowane na ważenie pojazdów będą kontynuowane.