Fałszywe świadectwo kierowcy przy przewozie materiałów niebezpiecznych.

W niedzielę 12 marca 2017 r. na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w miejscowości Budzisko inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli rosyjski pojazd.

Ciężarówką prowadzoną przez załogę dwuosobową przewożono materiał niebezpieczny UN 1823 – wodorotlenek sodowy, stały. Kierowcy okazali do kontroli zaświadczenia ADR potwierdzające ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Po sprawdzeniu okazanych dokumentów okazało się, że jedno z nich jest sfałszowane. Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Za stwierdzone naruszenia wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 2450 zł. – brak zaświadczenia ADR, nieprawidłowa instrukcja pisemna, brak pokrywy na studzienkę kanalizacyjną.