Ujawnienie samochodów osobowych pochodzących z przestępstwa w kontrolowanej ciężarówce litewskiej.

26 kwietnia 2018 r. (czwartek) na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, podczas standardowych działań, zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. Pojazdem realizowany był przewóz drogowy na trasie z Wielkiej Brytanii do Litwy.

Kierujący okazał do kontroli dokument przewozowy, który zawierał wpis dotyczący przewożonego ładunku 3 samochodów osobowych przeznaczonych do rozbiórki na części. Inspektorzy sprawdzili przestrzeń ładunkową ciężarówki. Stwierdzony stan faktyczny mocno zaskoczył kontrolujących. Okazało się, że na naczepie znajdują się trzy nieuszkodzone pojazdy osobowe z roczników 2014 i 2015 znacznej wartości. Kierowca nie posiadał żadnych dokumentów  rejestracyjnych na przewożone samochody, bądź dokumentów wskazujących na prawo dysponowania nimi. Wstępnie wyjaśniał, iż pojazdy pochodzą z aukcji internetowych.

W związku z wątpliwościami co do legalności przewożonego ładunku, na miejsce kontroli wezwano patrol mobilny Straży Granicznej. Funkcjonariusze potwierdzili w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), że wszystkie znajdujące się w przestrzeni ładunkowej samochody osobowe zostały skradzione około 2 tygodnie wcześniej na terenie Wielkiej Brytanii i figurują w bazach jako pojazdy utracone. Tablice rejestracyjne znajdujące się na przewożonych pojazdach także nie odpowiadały stanowi faktycznemu. Dalsze czynności doprowadziły do ujawnienia autentycznych dowodów rejestracyjnych, co tylko ostatecznie potwierdziło nielegalny charakter przewozu.

Kierowca oraz pojazdy zostały zatrzymane do dyspozycji Straży Granicznej celem przeprowadzenia dalszych czynności.