Bardzo poważne naruszenia hiszpańskiego kierowcy w portugalskiej ciężarówce.

Wczoraj 15 maja 2018 r. w godzinach popołudniowych,  na terenie dawnego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika z Portugalii.

Podczas kontroli okazało się, że hiszpański kierowca wielokrotnie dopuszczał się nierejestrowania za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego na karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie aktywności kierowcy i przebytej drogi.

Analiza danych zapisanych na karcie kierowcy oraz w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego wykazała liczne naruszenia dotyczące dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych okresów odpoczynku i przerw. W kontrolowanym okresie kierowca:

  • dziewięć razy przekroczył dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdu;
  • pięciokrotne przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy;
  • pięć razy skrócił dzienny okres odpoczynku;
  • dwukrotnie przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni.

Wszystkie ujawnione naruszenia odpowiadają łącznej karze pieniężnej na przedsiębiorcę w wysokości 14950 zł. Z uwagi na obowiązujące regulacje kwota pobranej kaucji została ograniczona do 10000 zł.

Kierowca opłacił 22 mandaty karne w łącznej wysokości 7800 zł. Kierującemu zakazano kontynuowania przewozu do czasu wykonania regularnego dziennego okresu odpoczynku w wysokości minimum 11h.