Rażące naruszenia norm czasu pracy.

Zatrzymanie przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku samochodu ciężarowego należącego do przewoźnika łotewskiego zakończyło się wykryciem bardzo poważnych naruszeń norm czasu pracy i eliminacją z ruchu zmęczonego kierowcy.

W godzinach południowych 13 lipca 2018 r. na drodze krajowej nr 8 kontrolujący stwierdzili, że kierowca w celu zafałszowania danych używał cudzej karty. Rejestrował swój czas pracy na konto nieobecnego w pojeździe kolegi. Zabieg ten miał ukryć znaczne przekroczenia norm czasu pracy.

Analiza danych zapisanych na obydwu kartach kierowcy oraz w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego wykazała znaczne naruszenia norm czasu pracy. W bieżącym okresie rozliczeniowym kierowca:

  • przekroczył dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdu o 10 godzin i 14 minut;
  • skrócił dzienny okres odpoczynku o 7 godzin i 57 minut;
  • przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 3 godziny i 11minut.

Wszystkie ujawnione naruszenia odpowiadają łącznej karze pieniężnej na przedsiębiorcę w wysokości 7950 zł. Kierującego ukarano mandatami karnymi w kwocie 4950 zł.
Kartę kierowcy nieobecnego podczas kontroli drogowej zatrzymano celem zwrotu do wystawcy. Dalszy przewóz na trasie Niemcy – Rosja będzie możliwy po wykonaniu odpowiedniego odpoczynku.

Z kolei w sobotę 14 lipca 2018 r. w godzinach wieczornych,  na terenie dawnego przejścia granicznego w Budzisku zatrzymano do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika rosyjskiego, realizującą przewóz na trasie Litwa - Niemcy. Analiza danych zapisanych na karcie białoruskiego kierowcy oraz w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego wykazała liczne naruszenia dotyczące dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych okresów odpoczynku i przerw. W kontrolowanym okresie kierujący:

  • trzykrotnie przekroczył dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdu – o 11godzin i 21 minut, o 2 godziny i 12 minut, o 36 minut;
  • trzykrotnie skrócił dzienny okres odpoczynku – o 7 godzin 4minuty, o 2 godziny i 8minut, o 1 godzinę 6 minut;
  • dwukrotnie przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy – o 20 minut, o 23 minuty.

Ujawnione naruszenia odpowiadają łącznej karze pieniężnej na przedsiębiorcę w wysokości 5500 zł.

Kierowca opłacił 8 mandatów karnych w łącznej kwocie 3200 zł.

Przedstawione przypadki pokazują, jak dowolnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa na drogach niektórzy   przewoźnicy i kierowcy. Kontrolowani wykonali jazdę dzienną w wymiarze ponad 20 godzin, a więc biorąc udział w ruchu drogowym ryzykowali sprowadzenie niebezpieczeństwa nie tylko na siebie, ale także na innych uczestników. Kombinacja samochodu ciężarowego i zmęczonego kierującego w skrajnym przypadku może zakończyć się tragicznie.