Posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego.

19 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Białymstoku.

W spotkaniu, obok przedstawicieli organizacji i przedsiębiorstw związanych z wykonywaniem przewozów drogowych, uczestniczył  przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,   Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i Delegatury Północno – Wschodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Zgromadzeni zostali zapoznani z wynikami kontroli dokonanych w 2018 r. przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Omówiono zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz efekty kontroli zezwoleń na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku.

Zebranym zaprezentowano nowego „busa” zakupionego przez WITD ze środków Wojewody Podlaskiego.

Kolejne posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego jest planowane pod koniec bieżącego roku.