Wizyta Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego w WITD w Białymstoku.

Dzisiaj 4 września 2018 r. Pan Łukasz Bryła Z-ca Głównego Inspektora Transportu Drogowego przybył z wizytą do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

Na spotkaniu z pracownikami WITD Z-ca Głównego Inspektora omówił obecną sytuacją Inspekcji oraz prace nad projektem dotyczącym odzespolenia. Poruszył bardzo ważne kwestie dotyczące spraw związanych ze zmianami przepisów oraz planowanymi działaniami i rozwoju Inspekcji Transportu Drogowego. Ponadto przekazał wiadomość o realizacji nowego projektu związanego z zakupem  sprzętu na potrzeby kontrolne.

Na koniec spotkania Z-ca Głównego Inspektora Transportu Drogowego odpowiedział na pytania pracowników dotyczące przyszłości Inspekcji oraz spraw bieżących.