Wyłącznik w ciężarówce.

Wczoraj 18 lutego 2020r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Jeżewo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w podczas kontroli ciężarówki przewożącej ładunek na trasie ze Strykowa do Białegostoku znaleźli niedozwolone urządzenie służące do manipulacji czasem pracy kierowcy.

Znaleziony wyłącznik został zdemontowany w serwisie tachografów. Za stwierdzone naruszenia wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w  wysokości 10 000 zł.

Ponadto właściciel samochodu musiał wpłacić w serwisie należności związane z demontażem niedozwolonego urządzenia i dokonaniem powtórnego badania tachografu.

W związku z nienależytym stanem technicznym zatrzymany został dowód rejestracyjny naczepy.