Przeciążony i za długi.

Inspektorzy z WITD w Białymstoku 19 lutego 2020r. na drodze krajowej nr 8 w pobliżu miejscowości Jeżewo zatrzymali do kontroli ciężarówkę przewożącą samochody.

Duże wątpliwości kontrolujących wzbudziła waga i długość auta.

Po zważeniu okazało się, że:

  • o 5,7 tony przekroczona została dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów;
  • za duży o 600 kg był nacisk osi nie napędowych przyczepy;
  • przekroczony o 5,7 tony  został dopuszczalny nacisk osi napędowej samochodu.

Dodatkowo niezgodna z obowiązującymi przepisami była długość ciężarówki.

Z ustawy Prawo o ruchu drogowym przedsiębiorcy grozi kara kara w wysokości 15 000 zł, a  z ustawy o transporcie drogowym za dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t, których dopuszczalna masa całkowita i długość zostały przekroczone 6 000 złotych.

Część ładunku z kontrolowanej ciężarówki została przeładowana na inny samochód.