Nietypowy finał kontroli przewoźnika serbskiego.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili w m. Białystok na drodze krajowej nr 19 w dniu 10.03.2020 r. kontrolę pojazdu przewoźnika serbskiego, który realizował przewóz drogowy rzeczy na trasie Serbia – Polska. Kierujący okazał do kontroli m.in. wymagany przy takich przejazdach stosowny blankiet zezwolenia jednorazowego na przewóz rzeczy, jednak już wstępna analiza ujawniła brak wymaganych wpisów użytkownika dokumentu w postaci numerów identyfikujących pojazd i naczepę, których zezwolenie dotyczyło.

Zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy jest obowiązany wypełnić blankiet zezwolenia najpóźniej przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu samochodowego, którym przewóz ten jest wykonywany. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie blankietu zezwolenia skutkowało uznaniem przejazdu za wykonywany bez zezwolenia.  Wobec kontrolowanego podmiotu wszczęto postępowanie administracyjne, na poczet kary określono wysokość kaucji w kwocie 12000 zł, zatrzymano pojazd na parkingu strzeżonym do czasu uregulowania należności i przedstawienia nowego zezwolenia oraz zatrzymano oryginał kontrolowanego blankietu zezwolenia.

Dodatkowe wątpliwości kontrolujących wzbudził sposób wypełnienia okazanego blankietu, którego zapisy poddano próbie termicznej z tytułu wątpliwości co do trwałości wpisanych odręcznie przez kierowcę treści. Potwierdzono wypełnienie tuszem znikającym w podwyższonej temperaturze.

Zgodnie z treścią art. 270 § 1. Kodeksu karnego polegającego na fałszowaniu dokumentu i używaniu go za autentyczny - Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, w związku z § 3 - Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa zawiadomiono policję, której przekazano wątpliwie wypełniony blankiet oraz kierującego.

Obwiniony kierowca wystąpił z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze ograniczenia wolności w wymiarze 3 miesięcy w zawieszeniu na 12 miesięcy, do czego sąd przychylił się w dniu dzisiejszym, 12.03.2020 r.

Uznano, iż skazany poprzez wypełnienie zezwolenia znikającym tuszem czynił przygotowania do fałszowania dokumentu i wielokrotnego jego użycia w sposób nieuprawniony.