Brak zezwoleń u rosyjskiego i białoruskiego przewoźnika.

Kary po 12000zł i pobyt kontrolowanych samochodów  na parkingu do czasu opłacenia kaucji i uzyskania nowego zezwolenia to efekt kontroli podlaskich inspektorów.

Dzisiaj 13 marca 2020r. kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli dwie ciężarówki  - jedną przewoźnika z Rosji i drugą z  Białorusi.

Kierowcy okazali inspektorom niewłaściwie wypełnione zezwolenia uprawniające do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego. Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 września 20201r. o transporcie drogowym w przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia.

Dwa samochody do czasu opłacenia kaucji zostały skierowane na parking strzeżony. Dodatkowo, aby wyjechać w dalszą podróż kierowcy będą musieli okazać nowe, właściwie wypełnione dokumenty.