Nienormatywna ciężarówka z maszyną do pracy w lesie.

Inspektorzy z Oddziału w Suwałkach Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku 9 września 2020r na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w miejscowości Budzisko zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika z Estonii. Samochodem na trasie do Niemiec przewożona była maszyna służąca do pracy w lesie.

Wątpliwości kontrolujących wzbudziły gabaryty ciężarówki. Sprawdzoną ją pod kątem normatywności. W wyniki pomiarów okazało się, że o 2100 kg przekroczona została jej dopuszczalna masa całkowita.

Kierowca nie okazał wymaganego dla tego typu przewozu zezwolenia. Wobec przedsiębiorcy wszczęte zostało  postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 5000 zł. Kierującego ukarano mandatem karnym w kwocie 500 zł.

Do czasu uiszczenia należnej kaucji i doprowadzenia do wymiarów normatywnych lub uzyskania odpowiedniego zezwolenia samochód skierowano na parking strzeżony.