Przeładowany pojazd ze zbyt dużymi zbiornikami stałymi.

We wtorek (20 października), w okolicach byłego przejścia granicznego w Budzisku, inspektorzy podlaskiego WITD przeprowadzili rutynową kontrolę zespołu pojazdów. Według okazanej dokumentacji przewozowej  przewoźnik rosyjski  wykonywał przewóz drogowy  24 ton peletu opałowego w workach na trasie Litwa – Francja.

Już sama analiza przedłożonych do kontroli dokumentów wskazywała na prawdopodobieństwo naruszenia normy 40 ton określającej dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów. Dokładny pomiar wagowy potwierdził podejrzenia kontrolujących. Rzeczywista pomierzona masa pojazdu członowego z ładunkiem wynosiła 42 tony i przekraczała dopuszczalną jego masę całkowitą o 2 tony.
Ponadto szczegółowe oględziny kontrolowanej jednostki transportowej doprowadziły do ustalenia, iż zespół pojazdów był wyposażony w trzy zbiorniki na olej napędowy. Po kontakcie z przedstawicielami producentów ciągnika siodłowego i naczepy potwierdzono łączną pojemność zbiorników paliwowych na 1715 litrów, co przekracza limit określony w umowie ADR dla zbiorników stałych o 215 litrów.

W konsekwencji kontroli wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych na podmiot wykonujący przewóz na łączną kwotę 9000 zł. Pojazd został usunięty z drogi na parking strzeżony do czasu opłacenia kaucji na poczet przewidywanych kar oraz przywrócenia jego normatywności. Kierowcę ukarano 3 mandatami karnymi na łączną kwotę 1600 zł.