Wycieczka z nieplanowaną przesiadką

Kontrola autobusu wycieczkowego zakończyła się koniecznością podstawienia kolejnego, do którego przesiedli się pasażerowie w celu kontynuowania jazdy do miejsca docelowego. Takie działanie było konieczne w celu wyeliminowania ryzyka dalszej jazdy niesprawnym technicznie pojazdem. Podlascy inspektorzy ITD z oddziału w Łomży prowadzili powakacyjne kontrole przewozu osób.

W czwartek, 2 września 2021 r., na drodze krajowej nr 61 w Łomży zatrzymano do rutynowej kontroli autobus turystyczny, którym realizowano krajowy przewóz okazjonalnego osób na trasie Oława (dolnośląskie) do Giżycka (warmińsko-mazurskie).
W trakcie kontroli stanu technicznego stwierdzono brak świateł hamowania STOP, co jest bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym i powoduje niedopuszczenie do dalszej jazdy pojazdu. Dodatkowo stwierdzono błędne ustawienie  ogranicznika prędkości, gdyż zarówno zapisy prędkości z tachografu jak i oznaczenia autobusu wskazywały na limit prędkości 100 km/h. Jednak brak było stosownego potwierdzenia przeprowadzenia wymaganych badań technicznych na taką dopuszczalną prędkość maksymalną. Dalsze czynności ujawniły kolejną niezgodność z obowiązującymi przepisami odnośnie zamontowania w jednostce tachografu analogowego. Nie ma w tym przypadku dowolności, a w kontrolowanym autobusie powinien być już zainstalowany tachograf cyfrowy. Pojazd zarejestrowany (dopuszczony do ruchu) od dnia 01.05.2006r powinien być wyposażony w tachograf cyfrowy, a na podstawie danych z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów ustalono datę pierwszej rejestracji w kontrolowanym przypadku na 04.05.2006r.

Wszczęto dwa postępowania administracyjne o nałożenie stosownych kar, odpowiednio w wymiarze 12 000 zł na przedsiębiorcę realizującego przewóz oraz w wymiarze 2500 zł na osobę zarządzającą.
Zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu i wydano zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia usterki niebezpiecznej, to jest przywrócenia pełnej sprawności świateł STOP.

W trakcie kontroli przedsiębiorca we własnym zakresie zorganizował autobus zastępczy. Po weryfikacji stanu technicznego, czasu pracy kierowcy oraz wymaganych dokumentów okazanych przez przybyłego kierowcę, nie stwierdzono nieprawidłowości, a pasażerowie mogli kontynuować podróż sprawnym autobusem zastępczym.