Samochód bez opony.

Ciężarówkę bez opony na jednej z osi zatrzymali do kontroli inspektorzy z łomżyńskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

23 września 2021r. na ulicy Zjazd w ciągu drogi krajowej nr 61 w Łomży, podczas typowania pojazdów do kontroli patrol Inspekcji zauważył samochód z niekompletnym ogumieniem osi tylnej.  Po zatrzymaniu kontrolujący stwierdzili całkowity brak jednej z opon. Pomimo tego ciężarówka przewoziła ładunek - opakowania zwrotne z Płocka i Warszawy do Suwałk.

Ponadto inspektorzy sprawdzili czas pracy kierowcy. Stwierdzili dwukrotne przekroczenie dziennego czasu prowadzenia o 50 minut i 42 minuty. Kierujący przekroczył także dwa razy czas jazdy bez wymaganej przerwy o 47 minut i 18 minut oraz czas jazdy dwutygodniowej o 3 godziny i 43 minuty.

Za wykryte nieprawidłowości przewoźnikowi oraz osobie zarządzającej transportem w firmie grozi teraz odpowiedzialność finansowa. Wszczęte zostały postępowania administracyjne.

Kierowcę ukarano czterema mandatami karnymi w łącznej wysokości 300zł.

Kontrolujący zatrzymali dowód rejestracyjny ciężarówki, a kierowcy wydali zakaz poruszania się do chwili uzupełnienia stanu ogumienia.