Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu i brak zezwolenia.

Rutynowe działania kontrolne na drodze krajowej S8 doprowadziły do zatrzymania przewozu realizowanego przez przewoźnika kazachstańskiego, który za nic miał obowiązujące samochody ciężarowe reguły. Kierujący nie stosował się zarówno do norm czasu pracy kierowcy, użytkowania tachografów czy wykonywania transportu dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Ostatecznie kontrola zakończyła się dotkliwymi karami pieniężnymi i zatrzymaniem składu na parkingu strzeżonym.

W godzinach przedpołudniowych, we środę (20.10) podlascy inspektorzy wytypowali do kontroli ciężarówkę poruszającą się drogą ekspresową S8 na trasie Niderlandy - Kazachstan.

Na miejscu kontroli w m.Jeżewo dokonano szczegółowej analizy przypadku. Ujawniono m.in. wielokrotne prowadzenie bez karty kierowcy, dwukrotne skrócenie odpoczynków dziennych o 3h43min i 23min, przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy o 31min i 2h46min, przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu o 2h35min. Dodatkowo przewożony ładunek samochodów osobowych odbywał się bez wymaganego zezwolenia. Inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary na podmiot wykonujący transport. Łączny wymiar taryfikowanych naruszeń wyniósł 23150zł. Należną kaucję ograniczono do maksymalnego ustawowego wymiaru 12000zł. Kierowcę ukarano 6 mandatami na kwotę 3350zł.

Środek transportu z ładunkiem zabezpieczono na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia wymaganej kaucji i przedstawienia zezwolenia na przewóz rzeczy. Dalszy przejazd będzie możliwy po ustaniu przyczyn zatrzymania.