DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI  CYFROWEJ  WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W BIAŁYMSTOKU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 07.02.2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17-03-2015

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 24.01.2020 r. są dostępne.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie(przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Osoba odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Łukasz Nowik, adres poczty elektronicznej: lnowik [at] bialystok [dot] witd [dot] gov [dot] pl. Na wskazany adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna  obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku:

 • w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4
 • w oddziale w Łomży, ul Sienkiewicza 8/2
 • w oddziale w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26

Do wejścia do budynku w Suwałkach oraz Łomży prowadzą schody, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Inspektoratu. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 85 6623077. Budynek w Suwałkach posiada windę osobową do transportu pionowego. W budynku w Łomży wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze.

Budynek w Białymstoku posiada wejście (platforma) przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze.

Przed wszystkimi budynkami znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania dokumentów i informacji w druku powiększonym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Procedura wnioskowa oraz skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika [at] brpo [dot] gov [dot] pl
https://www.rpo.gov.pl/

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie. Użytkownik na naszej stronie ma możliwość zgłaszania pojazdu do kontroli. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Rejestracja, dane osobowe

W formularzu zgłaszania autobusu do kontroli należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, nr telefonu, miejsce postoju pojazdu oraz godzina odjazdu pojazdu, niezbędne do przesłania wniosku do urzędu. Jedynie pole adres emialowy nie jest konieczny, jednak prosimy o podawanie, może okazać się przydatny. W formularzu należy też zaznaczyć, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, akceptację powyższej polityki prywatności.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez WITD jego danych osobowych dla celów załatwienia sprawy jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony insternetowej WITD.

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która wchodzi w życie 22 marca 2013 roku.

Podstawa prawna - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Strona Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku może stosować pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (komputery, tablety, telefony i inne urządzenia wyposażone w przeglądarkę internetową), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do ustawień Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i w odpowiedni sposób wyświetlić zawartość strony internetowej, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę nad częstotliwością odwiedzania strony oraz dostosowania jej zawartości do upodobań użytkowników;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jak wyłączyć pliki cookie?

 

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Informacja ta została zamieszczona zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Telekomunikacyjne art. 173 z dnia 16 listopada 2012 r., która weszła w życie z dniem 22 marca 2013 r.

CERTYFIKAT S

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414) informuje, iż certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, wydawany jest zarówno przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, jak i przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Opłaty:

Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera się następujące opłaty:
250 zł - dla pojazdu samochodowego nie posiadającego certyfikatu;
150 zł - dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia certyfikatu;
100 zł - dla przyczepy lub naczepy nie posiadającej certyfikatu;
65 zł - dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu.
Za wydanie wtórnika / zmianę certyfikatu pobiera się opłaty w wysokości 30 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Podlaski Inspektorat Transportu Drogowego
Nr rachunku – 80 1010 1049 0020 0413 9130 0000


(W tytule przelewu należy bezwzględnie podać nr NIP)

Wymagane wnioski:

 • wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz)
 • wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz)
 • wniosek o zmianę certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz)
 • wniosek o wydanie wtórnika certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz)

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o WYDANIE certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

 • Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz),
 • kopia dowodu rejestracyjnego – zawierająca aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego EURO III bezpieczny, EURO IV bezpieczny, lub EURO V bezpieczny, albo
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego EURO IV bezpieczny, EURO V bezpieczny, EEV bezpieczny lub EURO VI bezpieczny, albo
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa,
 • kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i nieprzekraczającej 6 ton wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV/4 bezpieczny", „EURO V/5 bezpieczny", „EEV bezpieczny" albo „EURO VI/6 bezpieczny" (w szczególnych przypadkach  dla pojazdów powyżej 6 ton).
  kopia certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wymogów technicznych i bezpieczeństwa.
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatów.

 

Wniosek o WZNOWIENIE certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

POJAZD/NACZEPA (PRZYCZEPA):

 • Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz),
 • kopia dowodu rejestracyjnego – zawierająca aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia dotychczas wydanego certyfikatu,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wznowienie certyfikatów.

 

Wniosek o ZMIANĘ certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

 • wniosek o zmianę certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz),
 • kopia dowodu rejestracyjnego albo kopia ważnego pozwolenia czasowego,
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za zmianę certyfikatu.

 

Wniosek o WYDANIE WTÓRNIKA certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

 • Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (pobierz formularz),
 • oświadczenie o utraceniu / zniszczeniu certyfikatu (pobierz formularz),
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika certyfikatu.

 

Poniżej przedstawione wzory legitymacji służbowych oraz odznaki, które wprowadzone zostały ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (Dz.U. z 2012r., poz. 401) oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz.U. z 2012r., poz. 402) i obowiązują na terenie całego kraju, uwzględniając podział terytorialny na województwa.

Status WITD

I. Regulamin organizacyjny WITD Bialystok

II. Statut

III. Ustawa o transporcie drogowym. Rozdział 9.

W celu uzyskania informacji merytorycznych proszę o kontaktowanie się pod numery stałego dyżuru w WITD

WITD

Miasto

Dyżury godz. 9-15

Tel.

GR4 Gorzów Poniedziałek (095) 725-51-13
ML6 Kraków Poniedziałek 695-301-299
WA7 Radom Poniedziałek (048) 629-87-43
KA12 Katowice Wtorek (032) 428-81-50
OP8 Opole Wtorek 609-102-197
RZ9 Rzeszów Wtorek 603-560-073
DL1 Wrocław Środa (071) 326-51-65
OL14 Olsztyn Środa (089) 537-14-10
PO15 Poznań Środa (061) 656-77-21
SZ16 Szczecin Środa (091) 311-56-40
LB3 Lublin Czwartek (081) 740-69-73
GD11 Gdańsk Czwartek 695-731-681
KI13 Kielce Czwartek 661-983-504
BL10 Białystok Piątek (085) 662-30-77 wew.37
BD2 Bydgoszcz Piątek 665-602-900
LD5 Łódź Piątek (042) 639-80-68
GITD Warszawa Piątek (022) 220-48-45

 

W sprawie kontroli prędkości proszę kontaktować się z Delegaturą Północno - Wschodnią Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel. 22 22 04 066
faks: 85 675 05 94

http://www.gitd.gov.pl/content/kontakt-do-delegatur

I. Prawne podstawy działania i podstawowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego

II. Uprawnienia inspektora transportu drogowego w trakcie wykonywania czynności kontrolnych

III. Taryfikator

IV. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.11.227.1367 ze zm.), załącznik wskazujący wysokość nakładanych kar.

Według przepisów ustawy o transporcie drogowym kontrolowany jest obowiązany:

 • umożliwić inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych,
 • udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień,
 • okazać dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udostępnić dane mające związek z przedmiotem kontroli,
 • udostępnić pojazd, a w uzasadnionych przypadkach wynikających z przeprowadzonej kontroli pojazdu na drodze, obiekt, siedzibę przedsiębiorcy oraz wszystkie pomieszczenia, w których przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą bądź też przechowuje mienie przedsiębiorstwa,
 • umożliwić sporządzenie kopii dokumentów wskazanych przez kontrolującego,
 • umożliwić sporządzenie dokumentacji filmowej lub fotograficznej, jeżeli może ona stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli,
 • umożliwić przekazanie za potwierdzeniem odbioru, kopii dokumentów, w tym gromadzonych przez przedsiębiorcę wydruków z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, oraz oryginału zapisu urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość jazdy, czas jazdy i postoju lub karty kierowcy, których kontrola będzie dokonywana poza siedzibą przedsiębiorcy.

Uprawnienia kontrolowanego:

Z każdej kontroli inspektor transportu drogowego sporządza protokół kontroli. Kopię protokołu kontroli pojazdu przeprowadzonej na drodze inspektor wręcza kontrolowanemu kierowcy. Kontrolowany ma prawo być obecny podczas wykonywania przez inspektora czynności kontrolnych. Inspektor przed rozpoczęciem kontroli informuje kontrolowanego (kierowcę podczas kontroli drogowej, lub przedsiębiorcę podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa) o jego prawach i obowiązkach. Informacja może być podana w formie pisemnej lub ustnej.

Kontrolowany (kierowca, przedsiębiorca) ma prawo:

 • wnieść zastrzeżenia do protokołu kontroli;
 • odmowy podpisania protokołu kontroli, odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego inspektor odnotowuje w protokole kontroli,
 • w czasie kontroli pojazdu pod względem ewentualnego przekroczenia dopuszczalnych gabarytów, kontrolowany ma prawo żądania ponownego zważenia pojazdu.

Postępowanie administracyjne w przypadku kontroli zakończonej naruszeniami.

   1. Kontrola drogowa lub w siedzibie przedsiębiorstwa, każdorazowo kończy się sporządzeniem protokołu kontroli wraz ze wskazaniem ewentualnych naruszeń.
   2. W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzono naruszenia, strona otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego wraz z kopią protokołu kontroli. Daje to stronie możliwość wniesienia w terminie określonym w zawiadomieniu wyjaśnień, dodatkowych dokumentów oraz ustosunkowania się do stwierdzonych naruszeń. Korespondencja ta nie wymaga wnoszenia żadnych opłat skarbowych. Strona ma również prawo do przeglądania całości akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.
   3. W przypadku kontroli podmiotu zamieszkałego za granicą lub mającego siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem. (art. 40 § 4 , § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).
   4. W przypadku wydania decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej:
    • strona może złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odwołanie do organu II instancji, tj. do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie za pośrednictwem organu I instancji, tj. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Wniesienie odwołania nie podlega opłacie skarbowej
    • odwołanie może dotyczyć wszystkich naruszeń bądź części z nich, w przypadku gdy strona nie kwestionuje pozostałych naruszeń
    • termin do wniesienia odwołania jest zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie nadano w placówce Poczty Polskiej, złożono w polskim urzędzie konsularnym lub w inny sposób wpłynęło ono do urzędu administracji publicznej. W przypadku gdy odwołanie nadano za pośrednictwem innego operatora pocztowego niż Poczta Polska, datą złożenia odwołania będzie data wpływu odwołania do WITD, a nie data nadania odwołania
    • nieskuteczne jest wniesienie odwołania przed doręczeniem decyzji stronie, jak również wniesienie go po terminie (przywrócenie terminu do wniesienia odwołania uregulowane zostało w art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.))
    • po wniesieniu odwołania przez stronę, organ I instancji ponownie dokonuje jego oceny i może podjąć następujące kroki:
      • zwrócić się o uzupełnienie ewentualnych braków formalnych
      • uchylić własną decyzję, jeżeli w całości zgadza się z wniesionym odwołaniem, umarzając postępowanie administracyjne, w przeciwnym przypadku odwołanie wraz z aktami sprawy przesyłane jest do organu II instancji
      • o przesłaniu odwołania do organu II instancji, organ I instancji zawiadamia stronę
   5. Po przesłaniu odwołania do organu II instancji, wszelkie informacje o stanie sprawy można uzyskać w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
   6. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wniesionego odwołania organ II instancji przekazuje bezpośrednio stronie oraz Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
   7. Kary pieniężne nałożone przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za naruszenia ustawy prawo o ruchu drogowym (tzn.: kary za przekroczenie dopuszczalnych gabarytów pojazdu, przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, przekroczenie nacisków na osie) uiszcza się w formie przekazu na wskazany w decyzji rachunek bankowy. W przypadku gdy podczas kontroli zostanie stwierdzone naruszenie przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową o wzajemnej egzekucji kar pieniężnych, osoba przeprowadzająca kontrolę pobiera kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej.
   8. Odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty tych należności następuje na postawie przepisów i zasad przyjętych u właściwego zarządcy drogi. Wnioski należy składać bezpośrednio do odpowiednich zarządców dróg. W przypadku skierowania wniosku do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego zostanie on postanowieniem przekazany do rozparzenia zgodnie z właściwością.
Dane i informacje kontaktowe

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel. (085) 662 30 77, fax (085) 662 30 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy: poniedziałek - piątek
  7:30 - 15:30
dyżur inspektorski: piątek
  9:00 – 15:00


Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Tomasz Wyszkowski
tel. (085) 662 30 77

Naczelnik Wydziału Inspekcji
Dariusz Carewicz
tel. (085) 662 30 77

Oddział Wydziału Inspekcji w Suwałkach
ul. Pułaskiego 26
16-400 Suwałki
tel. (047) 714-11-40

Oddział Wydziału Inspekcji w Łomży
ul. Sienkiewicza 8/2
18-400 Łomża
tel. (085) 662 30 77 wew. 35


Aktualnie w Inspektoracie pracuje 30 inspektorów transportu drogowego, którzy wykonują czynności kontrolne na obszarze województwa podlaskiego, w tym w Oddziałach w Łomży i Suwałkach. Kadrę administracyjną stanowi 11 pracowników służby cywilnej.

W sprawach skarg i wniosków kierownictwo WITD przyjmuje w poniedziałki w godzinach 14.00 – 16.00.