Drogowa ruletka ze zbyt ciężkim ładunkiem.

Niekompletność ogumienia naczepy pojazdu członowego była przyczyną podjęcia kontroli przez podlaskich inspektorów ITD z oddziału łomżyńskiego. Wyniki ważenia potwierdziły podejrzenia kontrolujących. Przeszło 67 ton zamiast przepisowych 40 ton ważył zestaw przewożący koparkę gąsienicową. Kierowca okazał jedynie zezwolenie uprawniające do przejazdu pojazdu nienormatywnego o masie całkowitej do 60 ton. Ważący ponad 7 ton za dużo zespół pojazdów nie był pilotowany.

Transport koparki na potrzeby własne został zatrzymany do kontroli w godzinach popołudniowych we czwartek (8 października) na odcinku drogi krajowej nr 61 w Łomży. Zespół pojazdów z ładunkiem skierowano na punkt wagowy ITD. Ciężarówka ważyła 67,3 tony zamiast przepisowych 40 ton. Parametry wysokości, szerokości i długości także były przekroczone. Kierujący okazał do kontroli zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. V, które uprawniało do przejazdu po drogach publicznych zestawu o masie całkowitej do 60 ton.

W kontrolowanym przypadku przedsiębiorca powinien posiadać zezwolenie kategorii VII, którego wydanie wiąże się z wyznaczeniem przez zarządców dróg bezpiecznej trasy przejazdu. Przejazd pojazdu o tak dużym tonażu dowolną trasą może prowadzić do uszkodzeń drogowych konstrukcji inżynieryjnych.

Brak wymaganego zezwolenia to nie jedyne naruszenie, jakie ujawnili inspektorzy podczas prowadzonej kontroli. Przepisy wymagają, aby pojazd nienormatywny o masie przekraczającej 60 ton był pilotowany przez pilota. Dodatkowo niesymetryczny brak ogumienia na przedostatniej osi naczepy został zakwalifikowany jako usterka niebezpieczna wpływająca na stabilność i sterowność pojazdu z ładunkiem.

W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy oraz zakazano dalszej jazdy w stwierdzonej konfiguracji. Nieprawidłowy transport koparki skutkował umieszczeniem pojazdu z ładunkiem na wyznaczonym parkingu strzeżonym, który będzie można opuścić po usunięciu usterki technicznej oraz uzyskaniu przez kontrolowany podmiot stosownego zezwolenia kategorii VII.

Wobec firmy realizującej przewóz wszczęto postępowania administracyjne zagrożone łączną karą pieniężną na kwotę 20 tysięcy złotych. Kierowcę ukarano 500-złotowym mandatem.