Stan techniczny daleki od wymaganego.

Naczepa bez dwóch kół, zużyte tarcze hamulcowe, niesprawny układ ABS, uszkodzona podłoga oraz elementy nośne, zużyty bieżnik opon z widoczną osnową konstrukcyjną, niesprawne światła cofania, brak jednej tablicy wyróżniającej pojazd ciężki i długi – to lista nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli stanu technicznego przez inspektorów podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierujący przyjął błędne założenie, iż wykazane usterki nie stanowią zagrożenia w użytkowaniu pojazdu skoro przejazd odbywał się bez ładunku.

Pojazd członowy polskiego przewoźnika został zatrzymany i poddany kontroli w poniedziałek (12 października) na punkcie koło Wasilkowa, zlokalizowanym na odcinku drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Białystok. Szeroki katalog niedociągnięć technicznych uzupełniło stwierdzenie upływu terminu ważności badań technicznych naczepy.

Pojazd w takim stanie technicznym nie powinien wyjechać na drogę. Kontrola w tym przypadku zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego naczepy i wydaniem zakazu jej dalszej jazdy ze względu na usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Analiza zapisów czasu pracy ujawniła naruszenia norm czasu pracy kierowcy w postaci przekroczenia dziennego czasu prowadzenia, przekroczenie 6 okresów 24h od uprzedniego tygodniowego odpoczynku oraz skrócenie wymaganego skróconego odpoczynku.

Wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 4 600 złotych, z kolei z tytułu odpowiedzialności osoby zarządzającej transportem wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia 700 złotych kary. Kierującego ukarano stosownymi mandatami karnymi.