Zmienione oprogramowanie tachografu, za duża waga i zły stan techniczny ciężarówki.

Umieszczenie na parkingu strzeżonym i wszczęcia postępowań administracyjnych wobec przewoźnika i zarządzającego transportem oraz zatrzymanie dowodów rejestracyjnych to wynik kontroli przeprowadzonej 22 września 2021r. na drodze krajowej S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo.

Wczoraj podlascy inspektorzy zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę przewożącą zrębkę drzewną z Kosowa Łąckiego do Sowlan koło Białegostoku.
Podczas wykonywania czynności kontrolnych okazało się, że zmienione zostało oprogramowanie tachografu umożliwiające manipulowanie czasem pracy kierowcy oraz fałszujące prawdziwy przebieg ciężarówki.

Dodatkowo stan techniczny pojazdu odbiegał mocno od prawidłowego. Stwierdzone zostały wycieki oleju w stopniu zagrażającym środowisku oraz zużyte opony naczepy. Kierowca nie posiadał dokumentu przewozowego na przewożony towar.

Także waga ciężarówki nie była zgodna z obowiązującymi przepisami:

  • o 7,3 tony przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu;
  • przekroczone naciski osi napędowej o 1000 kg i potrójnej osi naczepy o 3,2 tony.

W związku z powyższym samochód usunięto na parking strzeżony. Dalszy przewóz będzie mógł być kontynuowany po doprowadzeniu auta do wymiarów normatywnych i usunięciu wycieków.
Wobec przedsiębiorcy toczyć się będą postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej wysokości 22 000 złotych. Za naruszenia na kwotę jednego tysiąca złotych odpowiadać będzie także osoba zarządzająca operacjami transportowymi w firmie przewozowej.

Za usterki techniczne zatrzymano dowody rejestracyjne ciągnika i naczepy.

W związku z ingerencją w  oprogramowanie urządzenia kontrolno – pomiarowego postępowanie wyjaśniające prowadzić będą funkcjonariusze Policji.