Ogłoszenie o zamówieniu dostawy samochodu osobowego z wideorejestratorem

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 - Oświadczenie brak podstaw wykluczenia

Zał. nr 4 - Wzór umowy


Treść zapytań i odpowiedzi

Treść zapytań i odpowiedzi II

Treść zapytań i odpowiedzi III

Treść zapytań i odpowiedzi IV

Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o unieważnieniu postępowania