W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 10 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pan Jerzy Szmit, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia.

Tematem posiedzenia było omówienie zagadnień związanych z systemem e-kontroli zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy uczestnicy wskazywali na konieczność powstania systemu elektronicznego, który pozwoli na uszczelnienie kontroli zezwoleń wykorzystywanych przez przewoźników zagranicznych.

Możliwość korzystania przez służby kontrolne z nowego systemu pozwoli na wyeliminowanie przypadków polegających na wykonywaniu przewozów drogowych bez ważnego zezwolenia czy też kilkukrotnego wykorzystywania tego samego dokumentu.

ITD jest służbą ważną i potrzebną na polskim rynku transportowym dlatego zapewniam w imieniu swoim oraz ministra Andrzeja Adamczyka o dalszym wsparciu dla inspektorów oraz całej formacji – powiedział wiceminister MIiB, podtrzymując stanowisko resortu infrastruktury i budownictwa, które deklaruje pozostawienie Inspekcji Transportu Drogowego w swoich strukturach. 

W dniu 10 stycznia 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku odbyło się spotkanie pracowników Inspektoratu i Delegatury Północno – Wschodniej GITD z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Panem Jerzym Szmitem i p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego  Panem Alvinem Gajadhurem.

Podczas spotkania bardzo duże zainteresowanie budziły plany związane z przyszłością Inspekcji Transportu Drogowego. Pan Alvin Gajadhur prosił zebranych o umacnianie pozytywnego wizerunku ITD i ścisłą współpracę. Minister Jerzy Szmit wyraził nadzieję, że sprawa przyszłości Inspekcji Transportu Drogowego zostanie rozstrzygnięta w najbliższym czasie.

Szef ITD razem z ministrem Jerzym Szmitem podziękowali za uczestnictwo w działaniach odbywających się na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku, ukierunkowanych na kontrolę zezwoleń uprawniających do wykonywania międzynarodowych przewozów  drogowych.