W nocy z 15 na 16 września 2017 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli we wspólnych działaniach  pod nazwą „Tunel”. Działania przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej.

Kontrole odbywały się na ul. Kleeberga w Białymstoku w ciągu drogi krajowej nr 8, w Łomży na drodze krajowej nr 61, w Suwałkach w ciągu drogi krajowej nr 8, Przewięzi na  drodze krajowej nr 16, w Kraśnianach  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 673 oraz w Knyszynie na drodze wojewódzkiej nr 671.

W trakcie działań skontrolowano ogółem 415 pojazdów w tym 102 samochody ciężarowe. W związku z popełnionymi naruszeniami 56 kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną 8550 zł. W 14 przypadkach stwierdzono wady w stanie technicznym pojazdów i zatrzymano dowody rejestracyjne. Ujawniono 60 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Za naruszenia ustawy o transporcie drogowym wszczęto jedno postępowanie administracyjne zagrożone karą 6500zł. 1763 kierujących poddano sprawdzeniu stanu trzeźwości. W 8 przypadkach stwierdzono nietrzeźwość kierowców. W związku z posiadaniem substancji odurzających zatrzymano 3 osoby.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.

W dniu 12 września 2017 roku na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szypliszki zatrzymano do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. Samochodem  przewożone były nektarynki na trasie z Hiszpanii do Litwy.

Podczas kontroli stwierdzono, że do urządzenia rejestrującego podłączone jest niedozwolone urządzenie powodujące, że tachograf nie rejestrował w sposób prawidłowy aktywności kierowcy, prędkości oraz przebytej przez pojazd drogi. W/w urządzenie było uruchomiane pilotem, który znajdował się w kontrolowanym pojeździe.

Ponadto dokonano analizy danych cyfrowych z karty kierowcy i tachografu.  Okazało się, że kierowca naruszył przepisy związane z czasem pracy - przekroczył dzienny czas prowadzenia pojazdu o 1 godzinę i 5 minut, tygodniowy czasu prowadzenia pojazdu o 1 godzinę i 12 minut, przekroczył całkowity czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni o 12 godzin i 34 minuty oraz nie rejestrował za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w kwocie 7800 złotych. Kierowca został ukarany mandatami karnymi na sumę  4250 złotych.

Kierującemu zakazano dalszej jazdy do momentu wykonania prawidłowego odpoczynku dziennego.

W dniu 10.08.2017 r. na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku podczas działań kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali pojazd ciężarowy należący do przewoźnika łotewskiego. W toku kontroli przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem AlcoBlow, które wskazało że łotewski kierowca jest nietrzeźwy. O zdarzeniu poinformowano dyżurnego KMP Suwałki. Przybyły na miejsce patrol poddał kierującego kolejnemu badaniu- wynik 0,37 mg/l czyli blisko 0,8 promila alkoholu we krwi. Kierowcę  przekazano patrolowi Policji.

W dniu 30 lipca 2017 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego  uczestniczyli w festynach rodzinnych związanych z obchodami święta patrona kierowców „Świętego Krzysztofa”.

Przedsięwzięcia realizowane były przy Sanktuarium w Świętej Wodzie w Wasilkowie oraz przy Kościele św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach.

Imprezy były doskonałą okazją do propagowania zasad bezpieczeństwa na drogach podczas tegorocznych wakacji w czasie, których odbywa się wzmożony ruchu turystyczny.

Inspektorzy zaprezentowali uczestnikom sprzęt wykorzystywany podczas kontroli drogowych. Podczas festynu dzieci i młodzież miała okazję uczestniczyć w grach, zabawach i konkursach. Dorośli mogli zapoznać się z zasadami bezpiecznej jazdy. W Suwałkach każdy mógł oddać krew tak potrzebną niejednokrotnie ofiarom wypadków drogowych i posilić się darmową grochówką.

W festynach wzięły udział również m.in. Policja, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Pożarna i Lasy Państwowe.

W dniu 05.07.2017 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola podczas działań kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do przewoźnika rosyjskiego. W toku kontroli przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem AlcoBlow, które wskazało że kierowca jest nietrzeźwy. Następnie dokonano badania trzeźwości alcosensorem, którego wynik pierwszego pomiaru to – 0,47mg/l czyli blisko promil alkoholu we krwi. Na miejsce wezwano patrol  z KPP w Sokółce, któremu przekazano kierowcę. Po zakończeniu czynności ten sam inspektor zatrzymał kolejny pojazd członowy należący tym razem do przewoźnika litewskiego, którego kierowcę również poddano badaniu trzeźwości. Tym razem badanie wskazało, że kierowca jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu tj. 0,13 mg/l. Kierującego również przekazano funkcjonariuszom z KPP w Sokółce.

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Podlaskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego. Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Żołnierowicz Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego – Pan Jacek Gieniusz, który jako pierwszy omówił bieżącą sytuację na przejściu granicznym w Kuźnicy. W dalszej części posiedzenia przedstawiciele WITD w Białymstoku oraz GITD przedstawili informację o działalności Inspekcji za okres styczeń – maj 2017 r. Przedstawiono również bieżącą informację na temat kontroli zezwoleń przewoźników zagranicznych na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku oraz zmianę przepisów w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych. Środowisko przewoźników wyraziło poparcie dla działań Inspekcji w zakresie kontroli zezwoleń, jak również kontroli kierowców zagranicznych pod kątem wykroczeń drogowych zarejestrowanych urządzeniami kontrolnymi – fotoradarami. Na koniec spotkania omówiono sprawy różne.

W dniu 21 czerwca 2017 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli łotewski pojazd samochodowy typu „bus”. Powodem zatrzymania pojazdu było uzasadnione podejrzenie, że pojazd jest przeładowany. Po przeprowadzeniu ważenia pojazdu przeczucia inspektorów potwierdziły się. Okazało się że rzeczywista masa pojazdu wynosi 8600kg przy czym dopuszczalna masa według danych w dowodzie rejestracyjnym oznaczona była na 3500 kg. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł, natomiast kontrolowany bus został załadowany na inny pojazd.

Już w najbliższą niedzielę, 4. czerwca 2017 r. od godziny 10:00 zapraszamy na Dzień Dziecka ze służbami mundurowymi. Na dzieci wraz z rodzicami, przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach (ul. Pułaskiego 73) czekać będą żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych i formacji umundurowanych z terenu naszego miasta.

W organizowanym przez służby mundurowe Dniu Dziecka udział weźmie, m.in. suwalskie wojsko, w tym Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz 14 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej. Wojskowi wystawią sprzęt będący na ich uzbrojeniu (miedzy innymi pojazdy wojskowe, transportery, mobilne strzelnice). Każde dziecko będzie mogło postrzelać, zwiedzić od środka pojazdy wojskowe i porozmawiać z żołnierzami. W tym czasie rodzice dzieci będą mogli zapoznać się z warunkami służby w suwalskim batalionie Obrony Terytorialnej, który swoją działalność rozpoczyna w połowie czerwca br.

Organizatorzy: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwakach, 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwakach, Nadleśnictwo Suwałki, Areszt Śledczy w Suwałkach, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze w Suwałkach, Placówka Straży Granicznej w Rutce tartak, Posterunek Straży Ochrony Kolei w Suwałkach, Inspekcja Transportu Drogowego w Suwałkach.
Serdecznie zapraszamy.

Tekst: mjr Wiesław Jankowski WKU Suwałki

Mając na uwadze zapewnienie skutecznego współdziałania Inspekcji Transportu Drogowego z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej w realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu  towarów (Dz. U. z 2017r., poz. 708),  Pan Robert Żołnierowicz - Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Białymstoku i Pan Wojciech Orłowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w dniu 24 maja 2017 r. podpisali porozumienie określające zakres i warunki współpracy w ramach realizacji zadań wynikających z ww. ustawy.

Zasadniczym celem porozumienia jest organizowanie i koordynowanie działań oraz udzielanie wzajemnej pomocy dotyczącej w szczególności kontroli i wymiany informacji. Dodatkowo, obie instytucje zobowiązały się do organizacji szkoleń i wymiany doświadczeń. Strony również ustaliły „Zespół koordynacyjny”, do zadań którego należy między innymi bieżąca wymiana informacji w szczególności dotyczących prowadzonych kontroli, potrzeb szkoleniowych oraz rozwiązywanie bieżących problemów.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli zespół pojazdów należący do przewoźnika litewskiego. Podczas kontroli ładunku przewożonego w naczepie typu „chłodnia” inspektorzy stwierdzili, że część ładunku stanowią części samochodowe pojazdów takich marek jak Porsche, Audi i inne. Stan techniczny części wzbudził uwagę inspektorów ponieważ wyglądały na praktycznie nowe. Na miejsce kontroli wezwano funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki w Augustowie, który po sprawdzeniu w Systemie Informacyjnym Schengen stwierdził, że przewożone części pochodzą z trzech pojazdów Porsche, Audi i Volkswagen skradzionych w Wielkiej Brytanii. Według informacji Straży Granicznej szacunkowa łączna wartość ujawnionych podzespołów samochodowych wynosi 175 tys. zł.

Całość sprawy przekazano funkcjonariuszom SG.