W dniu 29 marca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Uczestnicy podsumowali współpracę obu instytucji w 2016 r.

Ze strony WITD w Białymstoku w spotkaniu uczestniczyli:

 • Robert  Żołnierowicz – Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
 • Dariusz Carewicz – Naczelnik Wydziału Inspekcji.

Ze strony WIOŚ w Białymstoku w spotkaniu uczestniczyli:

 • Grażyna Żyła – Pietkiewicz – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
 • Mirosław Michalczuk – Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 • Marcin Dziedzic - Naczelnik Wydziału Inspekcji.

Zebrani wyrazili zadowolenie z dotychczasowej współpracy. Jednocześnie potwierdzili chęć dalszego jej kontynuowania na dotychczasowych zasadach.
W ubiegłym roku inspektorzy uczestniczyli w trzech wspólnych akcjach kontrolnych. Działania odbywały się na drogach krajowych nr 8 i 61. Podczas akcji nie stwierdzono naruszeń w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.

Ponadto inspektorzy transportu drogowego uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez WIOŚ. Przedsięwzięcie było dedykowane do wszystkich służb kontrolnych działających na terenie województwa podlaskiego – Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

Pracownicy WITD mieli możliwość bieżącego, bezpośredniego konsultowania się z inspektorami ochrony środowiska w sprawie klasyfikowania odpadu przewożonego przez kontrolowany pojazd i korzystali z tego wzywając pracowników WIOŚ na punkt kontrolny.

Na zakończenie zebrani potwierdzili, że współpraca pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Białymstoku i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska pozwoli na poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników, a to z kolei przełoży się na jakość wykonywanych czynności.

Inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego w dniu 16 marca 2017r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka, zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd, przewożący samochody na trasie Francja – Litwa, należący do przewoźnika litewskiego.

W wyniku analizy danych z tachografu zamontowanego w ciężarówce stwierdzono rażące naruszenia czasu pracy kierowcy prowadzącego pojazd:

 • skrócenie dziennego czasu odpoczynku;
 • przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu;
 • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy;
 • nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu;
 • jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w kwocie 9250zł. Kierowca został ukarany mandatami karnymi na sumę 6200zł.

Kierującemu zakazano dalszej jazdy do momentu wykonania prawidłowego odpoczynku dziennego.

Mając na uwadze potrzebę podjęcia zdecydowanych kroków zmierzających do wzrostu dyscypliny, świadomości i kultury poszanowania prawa, szczególnie przez kierowców pojazdów ciężarowych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniach 14 i 15 marca br. uczestniczyli we wspólnych działaniach z pracownikami Delegatury Północno – Wschodniej i Zespołu Zamiejscowego BEPO. Akcja zainicjowana przez Delegaturę Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego miała na celu ograniczenie dużego zagrożenia w ruchu drogowym stwarzanego na polskich drogach przez zagranicznych kierowców ciężarówek.

W działaniach brały udział pojazdy oznakowane oraz nieoznakowane. Podczas akcji kontrolujący zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących i popełniane przez nich wykroczenia, które w rażący sposób zagrażają bezpieczeństwu innych użytkowników dróg. Działania odbywały się na drodze krajowej nr 8  na odcinku Białystok – Budzisko, drodze krajowej nr 16 i 59 (Olsztyn – Mrągowo – Węgorzewo). Dodatkowo inspektorzy dokonywali sprawdzenia historii zarejestrowanych w systemie centralnym naruszeń których dopuścili się zatrzymani do kontroli kierowcy.

Za naruszenia przepisów ruchu drogowego 119 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi. W jednym przypadku sprawę skierowano do sądu. Łączna kwota wystawionych mandatów wyniosła 20200zł.

Podobne działania będą kontynuowane w przyszłości.

W niedzielę 12 marca 2017 r. na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w miejscowości Budzisko inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli rosyjski pojazd.

Ciężarówką prowadzoną przez załogę dwuosobową przewożono materiał niebezpieczny UN 1823 – wodorotlenek sodowy, stały. Kierowcy okazali do kontroli zaświadczenia ADR potwierdzające ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Po sprawdzeniu okazanych dokumentów okazało się, że jedno z nich jest sfałszowane. Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Za stwierdzone naruszenia wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 2450 zł. – brak zaświadczenia ADR, nieprawidłowa instrukcja pisemna, brak pokrywy na studzienkę kanalizacyjną.

W dniu 1 marca 2017r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli dwa pojazdy ciężarowe. Samochodami należącymi do litewskiego przedsiębiorcy przewożone było drewno.

Podczas kontroli ciężarówki zważono i zmierzono. Okazało się że dopuszczalna masa całkowita jednego z pojazdów została przekroczona o 4,2 tony, a nacisk na oś napędową o 1,8 t. Dodatkowo w pojeździe stwierdzono wyłącznik tachografu.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy wszczęto wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karami 2000zł i 1000zł. Kierowca został ukarany mandatami na łączną kwotę 2500zł.

Podczas kontroli drugiej ciężarówki stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wysokości. Wobec właściciela firmy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 5000zł. Za brak zezwolenia kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500zł.

Pojazdy zostały doprowadzone do stanu normatywnego. Kierowcy opłacili kaucje i mandaty.

Działania ukierunkowane na ważenie pojazdów będą kontynuowane.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku w okresie od 13 stycznia do 26 lutego br. uczestniczył w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego pod nazwą ” Bezpieczny autokar – ferie 2017”.

Inspektorzy kontrolowali autobusy przewożące nasze pociechy do miejsc wypoczynku, teatrów, lodowisk. W czasie działań kontrolnych sprawdzono 119 pojazdów. Za stwierdzone naruszenia związane z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym wobec jednego przedsiębiorcy wszczęto wyjaśniające postępowanie administracyjne. Jednego kierowcę ukarano mandatem karnym. Ze względu na zły stan techniczny zatrzymano dwa dowody rejestracyjne. Kontrolujący sprawdzali także trzeźwość kierowców autobusów. Na szczęście okazało się, że kierujący nie spożywali alkoholu.

Działania ukierunkowane na kontrole autobusów wykonujących przewozy dzieci będą kontynuowane w przyszłości.

W dniu 27 lutego 2017r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli „busa” na polskich numerach rejestracyjnych, wiozącego robotników budowlanych.

Kierującego poddano badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik pierwszego badania to 0,29mg/l – 0,58 promila alkoholu, a drugiego 0,28mg/l – 0,56 promila alkoholu.

Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

W nocy z 16 na 17 lutego 2017r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku podczas wspólnych działań z inspektorami z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika tureckiego. Ciężarówką wykonywany był przewóz drogowy rzeczy na trasie Finlandia - Turcja.

Podczas analizy  danych z karty kierowcy stwierdzono rażące naruszenia norm czasu kierowcy:

 • dziewiętnastokrotne  skrócenie dziennego czasu odpoczynku -  o 7 godzin i 31 minut, o 6 godzin i 2 minuty, o 6 godzin i 27 minut, o 6 godzin i 58 minut, o 7 godzin i 1 minutę, o 8 godzin i 13 minut, o 3 godziny i 54 minuty, o 7 godzin i 26 minut, o 7 godzin i 11 minut, o 2 godziny i 1 minutę, o 7 godzin i 14 minut, o 5 godzin i 55 minut, o 3 godziny i 38 minut, o 7 godzin i 7 minut, o 6 godzin i 7 minut, o 10 godzin i 10 minut, o 55 minut, o 24 minuty, o 6 godzin i 33 minuty;
 • trzykrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku  - o 29 godzin i 49 minut, o 5 godzin i 32 minuty, o 2 godzin i 45 minut;
 • sześciokrotne przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu  - o 6 godzin i 37 minut, o 22 godziny i 15 minut, o 32 godziny i 5 minut, o 23 godziny i 36 minut, o 4 godziny i 21 minut, o 26 godzin i 31 minut;
 • trzykrotne przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni - o 9 godzin i 42 minuty, o 13 godzin i 7 minut, o 8 godzin i 36 minut;
 • czternastokrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy - o 1 godzinę i 48 minut, o 11 godzin i 24 minuty, o 18 minut, o 2 godziny i 14 minut, o 10 godzin i 59 minut, o 4 godziny i 14 minut, o 4 godziny i 56 minut, o 31 minut, o 5 godzin i 33 minuty, o 5 godzin i 26 minut, o 50 minut, o 20 godzin i 51 minut, o 1 godzin i 58 minut, o 4 godziny i 25 minut.

Łączna suma kary w wysokości 83350zł. została ograniczona zgodnie z obowiązującymi przepisami do 10000 zł. Kierowca za popełnione naruszenia  ukarany został mandatami karnymi na łączną kwotę 8000zł.

Po raz kolejny okazało się jak potrzebni są na naszych drogach funkcjonariusze kontrolujący czas pracy kierowców wykonujących przewozy pojazdami ciężarowymi. Może dzięki takim działaniom uratowane zostało niejedne bezcenne życie ludzkie?

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku od 13 stycznia będą uczestniczyć w działaniach w ramach akcji „Bezpieczny Autokar - ferie 2017".

Wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek będą prowadzone  na terenie całego województwa podlaskiego. Podczas kontroli sprawdzane będą przede wszystkim stan techniczny pojazdów, czas pracy oraz trzeźwość kierowców. Inspektorzy będą także sprawdzać autobusy w miejscach odjazdu autokarów lub na wyznaczonych stałych punktach kontroli, na które autokary mogą podjechać przed wyjazdem.

Każdy rodzic lub organizator może zgłosić potrzebę dokonania kontroli pojazdu, którym przewożone będą dzieci i młodzież. Wnioski w powyższym zakresie można składać telefonicznie - tel. (085) 662-30-77 lub faksem - (085) 662-30-53 z co najmniej 4 - dniowym wyprzedzeniem, w godzinach pracy Inspektoratu, tj. między godz. 8.00 a godz. 15.00. Wniosek można zgłosić także elektronicznie wypełniając formularz na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Kontrole będą trwały do ostatniego dnia ferii, czyli do dnia 26 lutego br.