Stwierdzenie usterek niebezpiecznych i poważnych w stanie technicznym rosyjskiej ciężarówki to wynik kontroli podlaskich inspektorów.

Wczoraj 21 maja 2019 r. na drodze  krajowej nr 65 wstępna kontrola stanu technicznego wykazała szereg nieprawidłowości. W wyniku uzasadnionego podejrzenia, że samochód zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego pojazd przeprowadzono do najbliższej okręgowej stacji diagnostycznej, gdzie podczas badania wykazano poważne i niebezpieczne usterki:

 • w ciągniku:
  • ubytek powierzchni bieżnika opony  z wystającym opasaniem stalowym,
  • uszkodzenia boczne powierzchni opony,
  • zbyt dużą różnicę w sile hamowania pomiędzy kołami,
  • całkowicie niesprawny hamulec z lewej strony na osi napędowej,
  • niesprawny układ ABS,
  • niesprawny układ SCR emulator AdBlue,
  • nadmierne luzy w połączeniach układu kierowniczego,
 • w naczepie:
  • znaczne zużycie tarcz hamulcowych,
  • słyszalny ubytek powietrza z układu pneumatycznego,
  • uszkodzenie bieżnika opony z widocznym przerwanym opasaniem stalowym,
  • uszkodzenia boczne powierzchni opony,
  • zbyt małą siłę hamowania na drugim i trzecim kole z lewej strony,
  • zbyt dużą różnicę w sile hamowania pomiędzy kołami drugiej i trzeciej osi.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 4000 zł. Kierującego ukarano mandatem karnym w wysokości 200 zł.

Inspektorzy zatrzymali dwa dowody rejestracyjne i  zakazali dalszej jazdy.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku razem z funkcjonariuszami Policji i Straży Pożarnej dzisiaj 14 maja 2019 r. spotkali się  z dziećmi z Przedszkola Samorządowego nr 81 „Brzoskwiniowy Raj”.

Podczas spotkania maluchy mogły „wypróbować” specjalistyczny sprzęt służący do codziennych kontroli. Przedszkolaki dowiedziały się jak jest ważna oraz na czym polega odpowiedzialna i trudna praca inspektorów transportu drogowego.

Dzieciom wręczono elementy odblaskowe promując wśród najmłodszych bezpieczne sposoby zachowania  i poruszania się po drodze.

Drogi województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko - mazurskiego ulegają stopniowej degradacji. Pogorszenie stanu technicznego traktów komunikacyjnych spowodowane jest w dużej mierze przez poruszające się przeciążone pojazdy ciężarowe. W szczególności największymi „niszczycielami” dróg są samochody ciężarowe przewożące drewno i materiały sypkie (piach, żwir , kruszywo).

Mając powyższe na uwadze powyższe 9 i 10 maja 2019 r. inspektorzy z województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego uczestniczyli we wspólnych działaniach pod nazwą „ Drogołamacz”.

W wyniku przeprowadzonych kontroli sprawdzono 73 samochody. W związku z naruszeniami przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów wobec przedsiębiorców wszczęto 2 postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej kwocie 2500 zł., a za stwierdzone naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym 7 wyjaśniających postępowań na sumę 6900 zł.

Za naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na kierowców nałożono 33 mandaty karne na kwotę 5520 zł, natomiast za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym 19 mandatów na sumę 1800 zł.
W związku z nienależytym stanem technicznym kontrolowanych samochodów zatrzymano 1 dowód rejestracyjny.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.

Wczoraj 10 kwietnia 2019 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze wojewódzkiej nr 671 w miejscowości Tykocin uczestniczyli we wspólnych działaniach z lekarzami weterynarii.

Podczas sprawdzania jednej z ciężarówek okazało się, że na skrzyni ładunkowej znajduje się za duża ilość trzody chlewnej. Poruszający się po drodze publicznej samochód nie posiadał aktualnego badania technicznego.

W ciężarówce podczas sprawdzania stanu technicznego kontrolujący dopatrzyli się wielu usterek, tj. niesprawny układ ABS, wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzone opony, urwane lusterko boczne.

Ponadto stwierdzono jeszcze inne naruszenia:

 • przewoźnik wykonujący transport nie posiadał licencji;
 • kierowca nie został wyposażony w wymagane dokumenty;
 • kierujący ciężarówką nie przeszedł obowiązkowego dla kierowców zawodowych  szkolenia okresowego;
 • tachograf rejestrujący czas pracy był niesprawny;
 • kierujący samochodem stosował wykresówki nieodpowiedniego typu.

Zatrzymano dowód rejestracyjny ciężarówki. Zakazano dalszej jazdy ze względu na stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu. Zwierzęta przeładowano na inny samochód. Kierowca w związku z naruszeniami został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 2700 zł. Wobec właściciela ciężarówki wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 24050 zł, która będzie ograniczona na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym do 12000 zł.

Podlascy inspektorzy w nocy z 4 na 5 kwietnia na drodze  krajowej nr 8 i 19 uczestniczyli w działaniach kontrolnych ukierunkowanych na kontrolę trzeźwości oraz wykrywania manipulacji na czasie pracy kierowców zawodowych w pojazdach ciężarowych.

W trakcie wspólnych działań skontrolowano 203 samochody wykonujące przewozy drogowe. Podczas kontroli stwierdzono jednego nietrzeźwego. Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierujący zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuścił się przestępstwa. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

Ponadto dwóch kierowców nie miało świadomości, że powinni posiadać karty do tachografu cyfrowego rejestrującego czas pracy. Wobec przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karami 2600 zł. i 2900 zł.

Podobne działania będą kontynuowane w niedalekiej przyszłości.

Dzisiaj 19 marca 2019r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Białystok dokonali sprawdzenia wagi ciężarówki przewożącej drewno dłużycowe.

Podczas ważenia stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 10500 kg. Dodatkowo okazało się, że za duży jest nacisk podwójnej osi napędowej kontrolowanego samochodu o 2300 kg i  przekroczone naciski dwóch pojedynczych osi nienapędowych o 0,9t. i  0,7t.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto dwa postępowania administracyjne zagrożone karami:

 • z ustawy o transporcie drogowym 10000zł.;
 • z ustawy Prawo o ruchu drogowym 15000zł.

Ponadnormatywną część  ładunku  przeładowano na drugą ciężarówkę.

Działania ukierunkowane na ważenie poruszających się po drogach województwa podlaskiego będą kontynuowane.

W Białymstoku pojawiła się nowa ogólnodostępna oferta przewozu osób. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku podjął działania zmierzające do sprawdzenia czy podczas wykonywania transportu przewożący przestrzegają obowiązujących przepisów.

Do wspólnych kontroli inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w stolicy województwa podlaskiego przystąpili wczoraj 14 marca 2019 r. Sprawdzeniu poddano dwa samochody. Okazało się, że kierowcy osobówek oferowali przewóz osób, mimo że nie mieli wymaganej licencji oraz stosownych orzeczeń lekarskich i psychologicznych. Użyte do realizacji usługi przewozowej pojazdy nie spełniały wymaganego przepisami kryterium konstrukcyjnego, z czego w jednym przypadku upłynął termin ważności badań technicznych.

Wobec nieuczciwych przewoźników wszczęto postępowania administracyjne. Każdemu z nich grozi kara pieniężna w wysokości 14 tysięcy złotych.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku przypomina, że wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na transporcie drogowym osób, może być świadczone w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym.

Podmioty, które nie posiadają licencji taksówkowej, powinny wykonywać krajowy transport okazjonalny na podstawie odpowiedniej licencji na przewóz osób. Licencji takiej nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią. Dodatkowo realizowanie przewozów samochodem osobowym podlega ograniczeniom wynikającym z art.18 ust.4b pkt 2 ustawy o transporcie drogowym. Dopuszcza się przewóz okazjonalny samochodami osobowymi prowadzonymi przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo zatrudnionego przez niego kierowcę, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa oraz przy zachowaniu reguł związanych z opłatą.

Z uwagi na wyniki kontroli będą prowadzone dalsze działania ukierunkowane na eliminowanie z rynku transportowego przewoźników świadczących usługi niezgodnie z przepisami prawa.

Przewozy towarów niebezpiecznych to transporty dużego ryzyka.  Nie zdawał sobie z tego sprawy  kierowca litewski zatrzymany do kontroli 11 marca 2019r. przez inspektorów z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
Ciężarówka przewożąca nawóz na bazie azotanu amonu  UN2067 poruszała się po ulicy Andersa w Białymstoku.

Kontrolujący stwierdzili, że kierowca nie posiada odpowiedniego przeszkolenia do przewozu towarów niebezpiecznych. Nie miał instrukcji postępowania, a dokument przewozowy nie posiadał szeregu wymaganych informacji.

Dodatkowo samochód nie był oznakowany wymaganymi przy tego typu przewozie tablicami barwy pomarańczowej. Kierowca  nie został wyposażony w gaśnice oraz w sprzęt wyposażenia ochrony indywidualnej.

Ładunek nie został prawidłowo zabezpieczony i opierał się o prawą stronę naczepy. Kierujący użył za mało pasów mocujących i nie zastosował żadnych innych urządzeń umożliwiających równomierne rozłożenie siły naciągu.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przewoźnika wszczęto postępowanie zagrożone karą 6800zł. Kierowcę ukarano mandatem w wysokości 500zł.

W związku z nienależytym stanem technicznym  zatrzymano dowody rejestracyjne ciągnika i naczepy. Ciężarówkę usunięto na parking strzeżony.

Podlascy inspektorzy z WITD w Białymstoku dzisiaj 21 lutego 2019 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę.

Podczas kontroli kierującego poddano badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwsze badanie wykazało zawartość 0,26 mg/l alkoholu, drugie badanie 0,23mg/l. Podane zawartości to blisko pół promila alkoholu.

Kierowcę wraz z pojazdem przekazano funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kolnie do prowadzenia dalszego postępowania.

20 lutego 2019 r. w miejscowości Suwałki na drodze krajowej nr 8 inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do polskiego przewoźnika. Zestawem przewożony był kocioł ciśnieniowy na trasie z Polski do Litwy.

Po zważeniu okazało się, że  całkowita masa samochodu wynosi 74,9 ton, przy dopuszczalnej masie 40 ton. Ponadto przekroczone zostały dopuszczalne naciski na osie naczepy - o   2,7 tony, 3,5 tony, 3,5 tony, 3,4 tony, 3,6 tony. Dodatkowo długość pojazdu wyniosła 18,7 m przy dopuszczalnej długości 16,5 m - przekroczenie o 2,2 m. Kierowca nie okazał do kontroli właściwego zezwolenia. Właściciel pojazdu nie spełnił także wymogu pilotowania ciężarówki przez co najmniej jeden uprawniony pojazd.

Podczas kontroli inspektorzy stwierdzili także:

 • brak aktualnych badań lekarskich, psychologicznych oraz szkolenia okresowego kierowcy;
 • tachograf zainstalowany w kontrolowanym pojeździe nie posiadał aktualnych badań okresowych;
 • brak aktualnych okresowych badań technicznych ciągnika siodłowego oraz naczepy.

Analiza czasu pracy kontrolowanego kierowcy wykazała:

 • skrócenie odpoczynku dobowego o 1 godzinę;
 • prowadzenie pojazdu bez zalogowanej w tachografie karty kierowcy.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto 2 postępowania administracyjne:

 • z ustawy o transporcie drogowym zagrożone karą pieniężną 12000 złotych;
 • z ustawy Prawo o ruchu drogowym zagrożone karą  w wysokości 18000 tysięcy złotych.

Kierowca został ukarany 6 mandatami karnymi na łączną kwotę 2950 złotych.

Pojazd do czasu dostarczenia zezwolenia odpowiedniej kategorii został usunięty na parking strzeżony.