Wczoraj, 5 lutego 2020 r. podlascy inspektorzy na drodze krajowej nr 19 w pobliżu miejscowości Piotrowo zatrzymali do kontroli serbską ciężarówkę przewożącą jabłka na trasie z  Serbii do Rosji.

Po analizie danych z tachografu cyfrowego i oględzinach  samochodu kontrolujący zaczęli podejrzewać, że w instalacji zamontowane jest niedozwolone urządzenie służące do manipulacji czasem pracy kierowcy.

Inspektorzy skierowali ciężarówkę do serwisu tachografów. Warsztat potwierdził obecność i zdemontował wyłącznik urządzenia kontrolno–pomiarowego.

Ciężarówka do czasu opłacenia kaucji w wysokości 10350 zł została unieruchomiona na parkingu strzeżonym. Kierowca dodatkowo przekroczył czas jazdy bez wymaganej przerwy i został ukarany mandatem karnym 150 zł.

Kierującego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przekazano funkcjonariuszom Policji, którzy będą prowadzić postępowanie wyjaśniające.

5 lutego 2020 r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Piotrowo kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku  uczestniczyli we wspólnych  działaniach  ze Strażą Graniczną.

Do kontroli został zatrzymany mołdawski „bus”. W samochodzie znajdowało się dziesięć osób pomimo tego, że auto było zarejestrowane na siedem.

Dodatkowo po zważeniu okazało się, że waga samochodu została przekroczona o 1100 kg. Dane w dowodzie rejestracyjnym wskazywały na dopuszczalną masę całkowitą 2800 kg.

Dzieci jadące w „busie” nie jechały w wymaganych przepisami fotelikach. Ponadto opony w samochodzie posiadały zabronione elementy przeciwślizgowe (kolce), lampy przednie były uszkodzone, wyciekały płyny eksploatacyjne, światła cofania były niesprawne.

Kierowca został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 650 zł.

Funkcjonariusze Policji, którzy przybyli na miejsce kontroli za przewóz osób w nadmiernej ilości zatrzymali kierującemu prawo jazdy.

Do czasu usunięcia usterek zakazano dalszej jazdy.

25 stycznia 2020 r. na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w miejscowości Budzisko inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do białoruskiego przewoźnika. Samochód poruszał się na trasie z Rosji do Portugalii.

Kierowca okazał do kontroli zezwolenie uprawniające do wykonywania przewozów po terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okazało się, że dokument jest wykorzystywany kolejny raz pomimo tego, że uprawniał tylko do jednorazowego przejazdu. Na zezwoleniu widniały ślady po usuwaniu danych związanych z poprzednim dokonanym przez firmę przewozem.

W związku z możliwością popełnienia przestępstwa jakim jest przerabianie dokumentów kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji, którzy będą prowadzili postępowanie wyjaśniające.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 12000 zł. Do czasu opłacenia kaucji i uzyskania właściwego zezwolenia ciężarówka została usunięta na parking strzeżony.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wczoraj 15 stycznia br. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Jeżewo zatrzymali do kontroli rosyjską ciężarówkę przewożącą ciekły materiał niebezpieczny zagrażający środowisku UN 3082. Samochód poruszał sią na trasie z Polski do Rosji.

Wątpliwości kontrolujących wzbudziły przeanalizowane dane z tachografu oraz wyniki pomiarów dokonanych za pomocą sprzętu specjalistycznego. Po doprowadzeniu do autoryzowanego serwisu okazało się, że w aucie zainstalowane zostały nielegalne dodatkowe urządzenia służące do manipulowania danymi związanymi z aktywnością kierowcy, jego czasem jazdy, przerw i odpoczynków.

Za podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 10000 zł. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

Art. 315. Kodeksu Karnego wskazuje na odpowiedzialność kierowcy za fałszowanie zalegalizowanych narzędzi pomiarowych lub pobierczych. § 1 stanowi, że kto, w celu użycia w obrocie gospodarczym, podrabia lub przerabia zalegalizowane narzędzie pomiarowe lub probiercze, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto § 2 cytowanego artykułu określa, że tej samej karze podlega, kto podrobionego albo przerobionego narzędzia pomiarowego lub probierczego w obrocie gospodarczym używa albo takie narzędzie w celu użycia w obrocie gospodarczym przechowuje.