Wczoraj, w niedzielę 01.03.2020, podlascy inspektorzy prowadzący działania na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego,  którym przewożono artykuły spożywcze z Litwy do Bułgarii.

W wyniku kontroli pojazdu, a w szczególności instalacji tachografu stanowiącej wyposażenie obowiązkowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej stwierdzono, że w pojeździe zainstalowane jest nielegalne urządzenie służące do manipulacji danymi zapisywanymi przez tachograf.

Ciężarówka do czasu opłacenia kaucji w wysokości 10000 zł na poczet kary administracyjnej przez podmiot realizujący przewóz, usunięcia w uprawnionym serwisie nieprawidłowości oraz doprowadzenia instalacji tachografu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami została unieruchomiona na parkingu strzeżonym.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa kierującego przekazano funkcjonariuszom KMP w Suwałkach do dalszych czynności.

Wczoraj 25 lutego 2020 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze krajowej S8 w miejscowości Rzędziany zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika łotewskiego.

Samochodem przewożone były mrożone ryby na trasie z Łotwy do Danii.

Kontrolujący podczas sprawdzania instalacji tachografu stwierdzili, że wewnątrz urządzenia zainstalowany jest „wyłącznik” służący do manipulacji danymi czasu pracy kierowcy.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem przewoźnik wpłacił na poczet kary kaucję w wysokości 10000 zł. Dodatkowo właściciel ciężarówki będzie musiał wymienić tachograf.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

Inspektorzy z WITD w Białymstoku 19 lutego 2020r. na drodze krajowej nr 8 w pobliżu miejscowości Jeżewo zatrzymali do kontroli ciężarówkę przewożącą samochody.

Duże wątpliwości kontrolujących wzbudziła waga i długość auta.

Po zważeniu okazało się, że:

 • o 5,7 tony przekroczona została dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów;
 • za duży o 600 kg był nacisk osi nie napędowych przyczepy;
 • przekroczony o 5,7 tony  został dopuszczalny nacisk osi napędowej samochodu.

Dodatkowo niezgodna z obowiązującymi przepisami była długość ciężarówki.

Z ustawy Prawo o ruchu drogowym przedsiębiorcy grozi kara kara w wysokości 15 000 zł, a  z ustawy o transporcie drogowym za dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t, których dopuszczalna masa całkowita i długość zostały przekroczone 6 000 złotych.

Część ładunku z kontrolowanej ciężarówki została przeładowana na inny samochód.

Wczoraj 18 lutego 2020r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Jeżewo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w podczas kontroli ciężarówki przewożącej ładunek na trasie ze Strykowa do Białegostoku znaleźli niedozwolone urządzenie służące do manipulacji czasem pracy kierowcy.

Znaleziony wyłącznik został zdemontowany w serwisie tachografów. Za stwierdzone naruszenia wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w  wysokości 10 000 zł.

Ponadto właściciel samochodu musiał wpłacić w serwisie należności związane z demontażem niedozwolonego urządzenia i dokonaniem powtórnego badania tachografu.

W związku z nienależytym stanem technicznym zatrzymany został dowód rejestracyjny naczepy.

Inspektorzy z Oddziału w Suwałkach Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w przedsięwzięciu pn "Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa" dedykowanym do uczniów klas II i III ze Szkół Podstawowych w Raczkach, Starym Folwarku, Suwałkach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach.

W realizacji projektu obok inspektorów brali udział także policjanci, strażacy, przedstawiciele Straży Granicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, leśnicy, strażnicy miejscy i pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Celem akcji było przedstawienie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania się w różnych obszarach codziennego życia oraz promowanie zdrowego stylu życia. Przedstawiciele służb i instytucji próbowali uwrażliwić najmłodszych na ochronę otaczającego nas środowiska. Na zakończenie zajęć, każdy młody uczestnik otrzymał pierwsze zaliczenie w indeksie.

Kontrola inspektorów z WITD w Białymstoku zakończona zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, wszczęciem postępowań wobec właściciela firmy transportowej oraz załadowcy.

Dzisiaj 17 lutego br. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Białystok do rutynowej kontroli drogowej zatrzymany został samochód przewożący drewno.

W obecności kierowcy dokonano pomiaru wagi ciężarówki. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 10800kg  przy dopuszczalnej 42t. Za duży o 6,9 tony okazał się także  nacisk podwójnej osi przyczepy.

Niestety kierujący nie posiadał zezwolenia na przejazd ponadnormatywnej ciężarówki. Dodatkowo nie okazał także wypisu z licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

Pojazd skierowano na parking strzeżony do czasu doprowadzenia auta do wymiarów zgodnych z prawem. Wobec właściciela ciężarówki wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karami:

 • 15000 złotych - z ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • ewentualnie ograniczoną do 12 000 złotych z ustawy o transporcie drogowym  - za przeciążenie samochodu, brak licencji, oraz zaświadczenia o urlopie.

Za przewóz niezgodny z obowiązującymi prawem odpowiadać będzie także załadowca wobec którego rozpoczęły się  dwa postępowania administracyjne zagrożone karami po 15 000 i 10 000 złotych.

Ponadto za niesprawne światła przeciwmgłowe przednie, wycieki płynów, skorodowany układ wydechowy, zużyte ogumienie, różną rzeźbę bieżnika na jednej osi oraz brak trójkątnych świateł odblaskowych inspektorzy zatrzymali dwa dowody  rejestracyjne.

Kierowca został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 300 złotych.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze dojazdowej do składowiska odpadów w Studziankach dzisiaj 17 lutego 2020r. zatrzymali do kontroli  ciężarówkę przewożącą śmieci.

Podczas kontroli okazało się, że kierowca nie ma wymaganego dokumentu przewozowego. Za wykonywanie przewozu drogowego przez transportującego odpady bez dokumentu potwierdzającego ich rodzaj wobec właściciela samochodu wszczęte zostało postępowanie administracyjne zagrożone karą 10000 złotych.

Za niewyposażenie kierującego w dokument wobec zarządzającego transportem także będzie się toczyć postępowanie na kwotę 500zł.

Dzisiaj 14 lutego 2020r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli polską ciężarówkę przewożącą drób z okolic Białegostoku do Suwałk.

Kontrolujący dokonali oględzin samochodu. Okazało się, że w aucie zamontowany jest emulator wyłączający system oczyszczania spalin ad-blue.

Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 złotych. Zatrzymano dowód rejestracyjny ciężarówki, a niedozwolone urządzenie zostało zdemontowane.

Przeładunek nadwyżki przewożonego ładunku, mandaty karne oraz wszczęcia postępowań administracyjnych to wynik kontroli podlaskich inspektorów na drodze wojewódzkiej nr 652.

Wczoraj 13 lutego 2020r. kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę przewożący drewno na trasie Kowale Oleckie – Suwałki.

Samochód zważono i okazało się, że na auto załadowano zdecydowanie za dużo towaru. Dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o 13,8 tony – waga całego zestawu pomimo obowiązujących 40000 kg wyniosła 53,8 tony. Dodatkowo kontrolujący stwierdzili  przekroczenie nacisku podwójnej osi napędowej o 4700 kg, a długości ciężarówki z drewnem o 3,77 metra. Ponadto wystający ładunek nie był oznakowany. Kierowca podczas kontroli nie okazał wymaganego zezwolenia i dokumentu przewozowego.

Kierujący został ukarany mandatami karnymi na łączną sumę 850zł.  

W stosunku do przewoźnika wszczęto dwa postępowania administracyjne zagrożone karami  12000zł z Ustawy o transporcie drogowy oraz 15000zł z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Za niewyposażenie kierowcy w wymagany dokument wobec zarządzającego transportem w firmie będzie się także toczyć postępowanie na kwotę 500zł.

Część ładunku została przeładowana na inny samochód dzięki czemu kontrolowana ciężarówka uzyskała ciężar i wymiary normatywne.

Zakazem dalszej jazdy i zatrzymaniem dwóch dowodów rejestracyjnych oraz wszczęciem postepowania administracyjnego zakończyła się kontrola dokonana przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

Wczoraj 11 lutego br. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Jeżewo podlascy kontrolerzy sprawdzali ciężarówkę przewożącą okna na trasie z Włocławka do Choroszczy.

Wątpliwości kontrolujących wzbudził stan techniczny samochodu. Ciężarówkę skierowano do najbliższej stacji diagnostycznej i poddano badaniu technicznemu. Okazało się, że w ciągniku i naczepie jest bardzo dużo usterek w tym także zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego:

 • pęknięta przednia tarcza hamulcowa w ciągniku i dwie na jednej z osi w naczepie;
 • nieszczelny układ pneumatyczny;
 • zużyte opony;
 • brak tulei na amortyzatorze;
 • luz na zwrotnicy;
 • wycieki z przekładni kierowniczej;
 • zbyt duża różnica w sile hamowania jednej z osi;
 • niesprawne światła przeciwmgielne, oświetlenie obrysowe i pozycyjne;
 • nieczytelny numer VIN;
 • pęknięte klosze lamp tylnych naczepy.

W związku ze stwierdzonymi usterkami kierowcy zakazano dalszej jazdy do chwili usunięcia nieprawidłowości. Zatrzymano dwa dowody rejestracyjne.

Wobec przedsiębiorcy będzie się toczyć wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą łączną w wysokości 4000zł.

Za powstałe naruszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo będzie także odpowiadać osoba zarządzająca transportem.