W ostatnim czasie, Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego podpisał porozumienia o współpracy z Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, Dyrektorem Izby Celnej w Białymstoku oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku.

Porozumienia z innymi służbami, mają na celu zapobieganie oraz eliminowanie naruszeń i zagrożeń występujących przy przewozach drogowych.
Przyczynią się do skuteczniejszego wykonywania czynności kontrolnych przez inspektorów WITD w województwie podlaskim.

Obecnie prowadzone są uzgodnienia z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie podpisania nowego porozumienia o współpracy, mającego na celu zwalczanie oraz zapobieganie naruszeń związanych z ochroną środowiska, a w szczególności krajowym i transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

W dniu 28 czerwca 2010 r. odbyło się pod przewodnictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego drugie posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników, jak też sami przewoźnicy oraz przedstawiciele Policji. Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, przedstawił analizę przeprowadzonych kontroli i ich wyniki w pierwszym półroczu 2010 r. i podsumował działania kontrolne w zakresie kontroli zezwoleń przewoźników spoza Unii Europejskiej, na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas spotkania poruszono problem załadowców wymuszających na przewoźnikach przekraczanie norm załadunku pojazdów. Zgromadzeni przedstawiciele branży transportowej, podziękowali za dotychczasowe akcje kontrolne przewozu drewna przeprowadzone przez tut. WITD, dzięki którym załadowcy i odbiorcy drewna okrągłego zostali zmuszeni do przestrzegania dopuszczalnych norm załadunku. Następnie zebrani przewoźnicy poruszyli kwestie problemu rocznych opłat drogowych za przejazd po drogach krajowych.

Posiedzenia Zespołu Konsultacyjno - Doradczego będą kontynuowane w dalszym ciągu, celem ułatwienia funkcjonowania firmom transportowym, a zwłaszcza eliminowania błędów wynikających z nieprawidłowego interpretowania przepisów prawa.

W dniu 22 czerwca 2010r. na drodze wojewódzkiej nr 65 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika bułgarskiego. Podczas oględzin tachografu i jego elementów składowych stwierdzono, że do nadajnika tachografu podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe w postaci magnesu. Kierowca posługiwał się nim w trakcie jazdy. Na przedsiębiorcę nałożono karę w postaci decyzji administracyjnej na sumę 15000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000zł. Pojazd został unieruchomiony na parkingu strzeżonym.

W dniu 22 czerwca 2010r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Siemiatycze inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku kontrolowali pojazdy ciężarowe. W działaniach były wykorzystane motocykle, którymi poruszali się inspektorzy. W trakcie kontroli dokonano ważenia pojazdów. W dwóch przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy o drogach publicznych:

 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków dla osi potrójnej
 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków dla pojedynczej osi napędowej
 • dopuszczalnych nacisków dla podwójnej osi napędowej
 • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

Za wymienione naruszenia wobec przedsiębiorców zostały wszczęte wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karami 14400zł oraz 8100zł.

W dniu 21 czerwca 2010r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej oraz przedstawicielami Stowarzyszeń Przewoźników dokonywali ważeń próbnych pojazdów przewożących drzewo okrągłe. Działania miały na celu określenie jaka ilość surowca może być przewożona pojazdami ciężkimi, aby nie były naruszane przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Ustawy o drogach publicznych.
Zważono 5 pojazdów , w tym: 1 pojazd przewożący drewno osikowe, 1- brzozowe, 1- świerkowe, 1- świerkowe i sosnowe, 1- sosnowe.
Zważone pojazdy przewoziły następujące ilości drzewa:

 • 24,2 m3 - 25 m3 - drewna liściastego (osika, brzoza)
 • 28 m3 - 29 m3 - drewna iglastego (świerk, sosna)

Biorąc pod uwagę porę roku, oraz warunki atmosferyczne w czasie ważenia pojazdów należy przyjąć, że następująca ilość przewożonego drewna w zasadzie będzie spełniać wymogi określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów:

 • 29 m3 - drewno iglaste (świerk)
 • 22 m3 - drewno iglaste (bez świerku)
 • 22 m3 - drewno liściaste

Po raz kolejny Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczył w pracach komisji sędziowskiej w okręgowych kwalifikacjach do ogólnoeuropejskiego konkursu „Young European Truck Driver”. Członkiem komisji z ramienia Inspektora Wojewódzkiego był Naczelnik Wydziału Inspekcji. Konkurs organizował Koncern Scania reprezentowany w województwie podlaskim przez autoryzowanego dealera Scanii firmę BIASCAN S.A., pod patronatem Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Zrzeszenia Międzynarodowych Przewodników Drogowych. Uczestnictwo w zawodach to szansa dla młodych polskich kierowców samochodów ciężarowych w walce o prestiżowy europejski tytuł YETD Driver 2010. Tegoroczny europejski finał odbędzie się w Szwecji.

W dniu 17 czerwca w podwarszawskim Legionowie odbyła się druga część konkursu na najlepszego inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. W pierwszym etapie inspektorzy napisali test teoretyczny i najlepsi z nich wzięli udział w części praktycznej.
11 uczestników przystąpiło do następujących konkurencji:

 1. konkurencja samochodowa (slalom i próba Stewarta) – najwięcej punktów zdobył insp. Bogusław Pietrucha;
 2. strzelania bronią laserową do tarczy – tu najlepszy okazał się insp. Adam Gorgol;
 3. udzielania pierwszej pomocy – najwyższe noty zdobył insp. Zbigniew Dukała.

Po podliczeniu wszystkich uzyskanych przez uczestników punktów jury złożone z przedstawicieli Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz organizatora ogłosiło zwycięzców:

 1. I miejsce – insp. Bogusław Pietrucha (Wielkopolski WITD) – 230/300 pkt;
 2. II miejsce – insp. Jarosław Lesiuk (Podlaski WITD) – 221/300 pkt;
 3. III miejsce – insp. Sebastian Staniewski (Wielkopolski WITD) – 203/300 pkt.

Poza konkursem inspektorzy mieli okazję sprawdzić się w jeździe trolejem oraz w alkogoglach – symulatorze jazdy pod wpływem alkoholu.
Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom, serdecznie gratulujemy.

W dniu 10 czerwca 2010r. na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Łomża inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu ciężarowego należącego do przewoźnika z Polski.
W wyniku analizy danych zawartych na wykresówkach okazanych przez kierowcę stwierdzono szereg naruszeń czasu pracy:

 • czterokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego,
 • dwukrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu,
 • ośmiokrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy,
 • oznaczenie czasowe na wykresówce niezgodne z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu,
 • wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty.

Ponadto w trakcie kontroli dokonano ważenia pojazdu. W jego wyniku stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy o drogach publicznych:

 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków dla osi potrójnej,
 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków dla pojedynczej osi napędowej,
 • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Za wymienione naruszenia z Ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą 9400zł., a za naruszenia związane z Ustawą o drogach publicznych 16900zł.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego objął honorowym patronatem konkurs wiedzy z przedmiotu "Postępowanie administracyjne", który zostanie zorganizowany w czerwcu bieżącego roku w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku. Jednocześnie ufundował nagrody trzem laureatom konkursu w postaci możliwości odbycia dwutygodniowych praktyk w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku.

Wręczenie nagród odbędzie się 26 czerwca 2010 r. o godzinie 18.00 w Sali Wykładowej Audytorium Maximus budynku Collegium Novum Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku przy ul. Ks. Suchowolca 6.

W ramach współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku z Urzędem Kontroli Skarbowej, dnia 28 maja 2010 r. przeprowadzono wspólne działania kontrolne. Ich efektem jest ujawnienie międzynarodowego przewozu osób przez przewoźnika krajowego z licznymi naruszeniami warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy. Kontrolowani kierowcy nie okazali zaświadczeń o spełnieniu wymagań określonych ustawą oraz żądanych innych dokumentów poświadczających posiadanie ważnych badań psychologicznych i lekarskich. Dodatkowo kontrolowani nie posiadali zaświadczeń poświadczających ich zatrudnienie w danej firmie przewozowej. Podczas analizy dokumentów inspektor stwierdził również, że kontrolowany przewoźnik nie posiada licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób.

Wobec skontrolowanego przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne, zagrożone karą pieniężna w wysokości 10 000 zł. Ponadto jeden z kierowców został ukarany mandatem karnym na kwotę 50 zł za naruszenia z zakresu UTD.