W dniach od 27 listopada do 22 grudnia ubiegłego roku pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili na przejściu granicznym w Budzisku szkolenie inspektorów transportu drogowego z poszczególnych wojewódzkich inspektoratów. Tematem szkolenia było doskonalenie umiejętności podczas kontroli zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

W trakcie działań inspektorzy brali udział w zajęciach praktycznych na terenie dawnego terminalu granicznego. Szkolenia polegały na weryfikacji, ocenie i prawidłowej interpretacji dokumentów transportowych okazywanych przez kierowców z pojazdów zarejestrowanych w państwach, gdzie na podstawie umów dwustronnych wymagane jest okazanie właściwego zezwolenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązującego prawa dokumenty były przekazywane do będących cały czas w punkcie kontrolnym inspektorów z WITD w Białymstoku, gdzie dokonywano dalszych czynności kontrolnych.

W trakcie szkolenia kontroli poddano 6937 pojazdów wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy. W tej liczbie 71,66 % to przewoźnicy posiadający zezwolenia jednorazowe, a 28,34 % to przewoźnicy z pozwoleniami CEMT.

Na podstawie stwierdzonych naruszeń inspektorzy z Podlaskiego WITD wydali 71 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 568 000 zł. Ukaranych zostało 51 przewoźników z Rosji, 10 z Białorusi, 3 z Turcji, 2 z Kazachstanu, oraz po jednym z Serbii i Ukrainy.

W dniu 7 stycznia br., na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Grajewo inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,49 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 6 stycznia 2010r. na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Grabówka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika rosyjskiego. Podczas oględzin tachografu i jego elementów składowych stwierdzono wyłącznik tachografu. Niedozwolone urządzenie, wpięte w przewody doprowadzające impulsy do urządzenia kontrolno - pomiarowego, służyło do manipulacji czasem pracy kierowcy. Kierujący posługiwał się nim w trakcie prowadzenia pojazdu. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami- „wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe” oraz „ samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi”- na przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 15 000 zł. Pojazd unieruchomiono na parkingu strzeżonym i zatrzymano dowód rejestracyjny.

Ponadto od początku 2010 roku w wyniku kontroli przewoźników spoza Unii Europejskiej w dwóch przypadkach stwierdzono wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne rzeczy bez posiadania w pojeździe wymaganego zezwolenia. Na przewoźników nałożono kary w wysokości po 8000 zł.