Podczas nocnych działań kontrolnych z 18 na 19.04.2010 r. prowadzonych pod kątem sprawdzenia przestrzegania zakazów jazdy pojazdów pow. 12 ton, na drodze krajowej nr 63 w Łomży inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika polskiego. W trakcie analizy wydruku pobranego z karty kierowcy, inspektor stwierdził, że pojazd od dłuższego czasu przemieszcza się a tachograf zapisuje to jako odpoczynek kierowcy. W związku, z czym inspektor przystąpił do przeprowadzenia oględzin pojazdu i jak się okazało przyczyną powstania rozbieżności było podłączenie niedozwolonego urządzenia dodatkowego wpływającego na pracę tachografu cyfrowego w postaci magnesu. Dodatkowo stwierdzono, że przewoźnik naruszył zakaz poruszania się pojazdów pow. 12 ton, obowiązujący w miniony weekend. Za wykryte nieprawidłowości zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec firmy przewozowej, zagrożone karą pieniężną w wysokości 13 500 zł. Kierowcy wystawiono mandat karny na 250 zł.

W dniu 15 kwietnia 2010 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiki Litwy przeprowadzili wspólne działania kontrolne. Po stronie Litewskiej w działaniach tych uczestniczyły dwa zespoły kontrolne. W skład każdego zespołu, wydelegowano po jednym inspektorze z WITD w Białymstoku. Czynności kontrolne prowadzono na punkcie na przejściu granicznym Kalwaria - Budzisko oraz na punkcie A5 42 km. Po stronie Polskiej wspólne działania wykonywał jeden zespół wraz z funkcjonariuszem inspekcji litewskiej. Tu działania przeprowadzono w miejscowości Szypliszki.

Efektem wspólnych czynności kontrolnych jest kontrola 19 pojazdów i wykrycie 9 naruszeń przepisów z zakresu transportu drogowego. Inspektorzy za ujawnione nieprawidłowości nałożyli kary pieniężne na przedsiębiorców na łączną kwotę 300 złotych (po stronie polskiej) oraz 975 litów (po stronie litewskiej).

W związku ze zbliżającymi się uroczystościami pogrzebowymi ofiar katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem, w których planowany jest masowy udział ludności oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych krajów z całej Europy i świata Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku informuje, że w dniach:

16.04.2010 r. (piątek),
17.04.2010 r. (sobota),
18.04.2010 r. (niedziela)

organizatorzy przewozu osób związanego z mającymi się odbywać uroczystościami mogą zwracać się do tut. inspektoratu w godzinach od 6:00 do 22:00 z wnioskami o dokonanie sprawdzenia autokarów. Zgłoszeń można dokonywać pod numerami telefonów:

0-85 662 30 77 (w piątek między 7:30 a 15:30)
691 386 214 (16 kwietnia 2010 r. od godz. 15:30 do godz. 22:00
  17, 18 kwietnia 2010 r. w godz. 6:00 - 22:00)

W minionym tygodniu inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali ujawnienia dwóch przypadków wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między Polską a krajem trzecim, bez wymaganego zezwolenia. Kontrolowani kierowcy nie posiadali właściwego dla danego rodzaju przewozu zezwolenia do wykonywania transportu drogowego do/z kraju trzeciego lub zezwolenia CEMT/EKMT.

Obaj przewoźnicy pochodzili z Republiki Łotewskiej i zostali ukarani karą pieniężną wysokości po 10 000 zł. Dodatkowo na kierowców nałożono mandaty karne po 50 zł i 100 zł.

Dnia 10 kwietnia 2010 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Żółtki inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika łotewskiego. W toku oględzin tachografu zamontowanego w kontrolowanym pojeździe inspektorzy ujawnili zainstalowanie urządzenia, za pomocą, którego można powodować wyłączenie tachografu i zamiast rejestracji prędkości, przejechanych kilometrów oraz rodzaju pracy, tachograf może rysować cienką linię oznaczającą odpoczynek.

Za wykrytą ingerencję, mającą na celu zafałszowanie zapisu na wykresówkach, na przewoźnika nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę w wysokości 15 000 zł, zaś kierowcę ukarano mandatem w wysokości 1000 zł.

Dnia 8 kwietnia 2010 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika holenderskiego. W trakcie analizy dokumentów stwierdzono niezgodności pomiędzy faktycznie przejechaną ilością kilometrów i faktycznego okresu aktywności kierowcy z zapisami na wykresówkach. Jak się okazało przyczyną powstania rozbieżności była samowolna zmiana wskazań urządzenia rejestrującego poprzez jazdę z otwartą pokrywą tachografu. Za wykryte nieprawidłowości na przewoźnika nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę w wysokości 5 000 zł, zaś kierowcę ukarano mandatem w wysokości 500 zł.

W dniu 8 kwietnia 2010 r. na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd ciężarowy. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych inspektor wyczuł wyraźną woń alkoholu wydzielaną przez kontrolowanego kierowcę. W wyniku przeprowadzanego badania stwierdzono stan nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru ujawniono 0,82 mg/l, a drugi pomiar wykazał 0,74 mg/l w wydychanym powietrzu. Kierowcę i pojazd przekazano funkcjonariuszom Policji celem prowadzenia dalszych czynności.

W dniu 2 kwietnia 2010 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Grajewo inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. W trakcie wykonywania rutynowych czynności kontrolnych kierowca został poddany badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. W wyniku badania stwierdzono stan nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru ujawniono 0,31 mg/l, a drugi pomiar wykazał 0,29 mg/l w wydychanym powietrzu. Kierowcę i pojazd przekazano funkcjonariuszom Policji.

Dnia 27 marca 2010 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Żółtki inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika łotewskiego. W czasie prowadzonych czynności ujawniono włącznik tachografu. Niedozwolone urządzenie było podpięte do łańcucha kinematycznego tachografu, dzięki czemu kierowca mógł wyłączyć urządzenie a przejechane kilometry, prędkość oraz rodzaj pracy, zapisać jako odpoczynek. Dodatkowo stwierdzono brak opłaty za przejazd po drogach krajowych oraz nieprawidłowe działanie urządzenia rejestrującego.

Za wykryte nieprawidłowości na przewoźnika nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę w wysokości 13 600 zł, zaś kierowcę ukarano mandatem w wysokości 800 zł.

W dniu 17 marca 2010r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Białystok funkcjonariusz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku i policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji podczas wykonywania czynności kontrolnych z użyciem pojazdu nieoznakowanego wyposażonego w wideorejestrator zatrzymali samochód marki Volvo. Kierujący pojazdem obywatel Polski naruszał przepisy ruchu drogowego- przekraczał dopuszczalną prędkość. W trakcie kontroli okazało się, że zatrzymany kierowca nie posiada dokumentów uprawniających do kierowania. Dodatkowo po sprawdzeniu danych, że jest poszukiwany. Kierowca został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji.