W dniu 7 października 2010r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali ważenia pojazdu przewożącego drewno okrągłe w ilości 45m³. Stwierdzono, że rażąco naruszone zostały przepisy Ustawy o drogach publicznych. Okazało się, że masa ważonego pojazdu wynosi 61,74 tony przy dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton. Ponadto zostały przekroczone dopuszczalne naciski:

 • na oś pojedynczą nienapędową o 2,16 tony,
 • na oś podwójną napędową o 6,9 tony,
 • na oś podwójną nienapędową o 1,02 tony.

Za stwierdzone naruszenia w stosunku do załadowcy i przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy  zostały wszczęte wyjaśniające postępowania administracyjne zagrożone karami w wysokości 31860zł.

W dniu 6 października 2010 r. na drodze wojewódzkiej nr 645 w miejscowości Łomża patrol inspektorów na motocyklach z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymał i doprowadził na punkt kontrolny zespół pojazdów należący do przewoźnika polskiego. Pojazdem wykonywany był krajowy transport drogowy drewna dębowego w ilości 25 m³. W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono naruszenia przepisów związanych z wykonywaniem transportu drogowego tj. warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie:

 • kierowania kierowcy na badania lekarskie lub psychologiczne;
 • wystawiania oświadczenia poświadczającego spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą.

Ponadto dokonano ważenia pojazdu i stwierdzono naruszenia przepisów określonych w ustawie o drogach publicznych:

 • przekroczenie dopuszczalnego nacisku dla podwójnej osi napędowej pojazdu o 2,55t;
 • przekroczenie dopuszczalnego nacisku dla pojedynczej osi nienapędowej przyczepy o 0,82 tony.

Stwierdzono rażący stan techniczny zespołu pojazdów. Zarówno samochód jak i przyczepa nie posiadały ważnych badań technicznych. W pojeździe wyposażonym w 10 opon , 8 opon posiadało nadmiernie zużytą rzeźbę bieżnika w tym w trzech oponach została naruszona osnowa .Na wszystkich trzech osiach pojazdu opony nie posiadały jednakowej rzeźby. W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uszkodzenie zawieszenia pojazdu np. zostały wymontowane siłowniki hydrauliczne a w ich miejsce zostały włożone podkładki drewniane. Ponadto w czasie przeprowadzonych prób stwierdzono nieszczelny układ hamulcowy. Z urządzenia załadowczego HDS wyciekały płyny eksploatacyjne. Stwierdzono także inne usterki techniczne:

 • brak tablicy z numerami rejestracyjnymi z przodu pojazdu;
 • popękane klosze świateł drogowych i przeciwmgłowych;
 • popękane i rozbite obudowy lusterek bocznych pojazdu;
 • odkręcona śruba mocująca zawieszenia;
 • urwane 3 śruby mocujące w dwóch kołach.

Za wymienione naruszenia z Ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą 1000zł., a za naruszenia związane z Ustawą o drogach publicznych 4380zł. Zatrzymano dowody rejestracyjne kontrolowanego pojazdu i przyczepy. Zakazano dalszej jazdy i nakazano doprowadzenie pojazdu do stanu zgodnego z przepisami normującymi dopuszczalne naciski osi. Kierującego ukarano mandatem karnym.

W dniu 5 października 2010 r. nr drodze krajowej nr 8 na parkingu w pobliżu miejscowości Wyszomierz inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli autokar należący do przewoźnika hiszpańskiego. Pojazdem wykonywano przewóz drogowy osób na trasie Hiszpania - Litwa. W wyniku przeprowadzonej analizy zapisów z urządzenia kontrolno - pomiarowego wykryto rażące naruszenia przepisów czasu pracy kierowcy. Stwierdzono, że prowadzący pojazd:

 • trzykrotnie skrócił odpoczynek tygodniowy;
 • dwukrotnie skrócił dzienny czas odpoczynku;
 • przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy.

Na przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy nałożono karę 8000 złotych. Za powstałe naruszenia kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

W dniu 4 października 2010r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonywali „potokowej” kontroli trzeźwości kierowców pojazdów ciężkich. Zatrzymany został m.in. samochód ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,67 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,62 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

Podlascy policjanci, funkcjonariusze Izby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej zorganizowali w dniu 29 września br. kolejne już wspólne działania kontrolne pod nazwą „Tunel”. Tym razem współdziałający funkcjonariusze wystawili 5 punktów kontrolnych na terenie naszego województwa. Pierwszy z nich zlokalizowany został w Białymstoku, w tunelu przy ul. Kleeberga będącej ciągiem drogi krajowej nr 8. Następny był również na krajowej „ósemce” w Żółtkach. Kolejne dwa znalazły się na drodze nr 61 w Łomży i Żarnowie I koło Augustowa. Ostatni z punktów kontrolnych umiejscowiony został w Krypnie w powiecie monieckim. Celem przedsięwzięcia było sprawdzenie między innymi trzeźwości kierowców, stanu technicznego pojazdów i legalności przewożonego ładunku. Funkcjonariusze kontrolowali także, czy kierowcy ciężarówek nie przekraczają dozwolonego czasu pracy. W działaniach trwających od godziny 14:00 do 22:00 brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy. W sumie skontrolowano 726 pojazdów, a w tym 446 ciężarowych i 10 autobusów. Ponad 140 pojazdów zostało prześwietlonych promieniami RTG. Wnikliwa kontrola trzeźwości wykazała, że pięciu spośród kierowców zdecydowało się na jazdę pod wpływem alkoholu. Rekordzistą okazał się 32-letni mieszkaniec gminy Krypno, który miał w organizmie prawie 2,4 promila. W tym gronie znalazł się także kierowca ciężarowego Volvo. 32-letni mieszkaniec Sosnowca wiózł okna z Kielc do Ełku. Alkomat wykazał ponad pół promila alkoholu w organizmie. W trakcie działań funkcjonariusze ukarali mandatami 82 kierujących, w tym 11 kierowców "tirów" za naruszenie czasu pracy, na przedsiębiorców nałożono 4 decyzje administracyjne za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym i regulacji związanych z czasem pracy. Za zły stan pojazdów i brak badań technicznych zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych. Dodatkowo w trakcie kontroli odnaleziono 170 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Działaniom współpracujących służb przyglądał się Wojewoda Podlaski, który wraz z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Policji odwiedził punkty kontrolne zlokalizowane na drodze krajowej nr 8.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 23 września 2010r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Żółtki zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,65 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,62 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest to już 10 kierowca, u którego nasi inspektorzy w bieżącym roku stwierdzili stan po spożyciu alkoholu. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 23 września 2010 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili kontrole gmibusów dowożących uczniów do szkół gminnych. W trzech przypadkach stwierdzono, że przewóz odbywał się niesprawnymi pojazdami. Podczas kontroli ujawniono następujące nieprawidłowości:

 • wycieki płynów eksploatacyjnych,
 • niesprawne światła cofania,
 • brak szpilek w tylnym kole pojazdu,
 • różna rzeźba bieżnika opon na kołach jednej osi pojazdu.

Podczas kontroli kolejnego z pojazdów, inspektorzy stwierdzili:

 • brak aktualnych badań technicznych pojazdu,
 • nadmiernie zużyty bieżnik opon,
 • nieprzymocowane do podłogi siedzenia dla pasażerów pojazdów.

W kolejnym gimbusie stwierdzono brak siedzenia dla pasażerów (była jedynie konstrukcja metalowa siedzenia) oraz zniszczone pozostałe siedzenia.
W każdym z tych przypadków zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów oraz zakazano przewożenia uczniów tymi autobusami.

W dniu 22 września 2010r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Wyszomierz patrol motocyklowy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymał do kontroli pojazd przewożący żwir, należący do przewoźnika polskiego. Inspektorzy dokonali ważenia pojazdu oraz sprawdzili dokumentację wymaganą podczas wykonywania przewozu drogowego. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:

 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków pojedynczej osi napędowej;
 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi potrójnej;
 • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów;
 • wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie kierowania kierowcy na badania lekarskie lub psychologiczne;
 • wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie wystawiania kierowcy zaświadczenia poświadczającego jego zatrudnienie oraz spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą;
 • wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych;
 • nieprawidłowe działanie urządzenia rejestrującego: oznaczenie czasowe na wykresówce nie było zgodne z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu.

Ponadto kierowca pojazdu nie okazał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty ubezpieczenia obowiązkowego OC ciągnika i dowodu rejestracyjnego naczepy. W dowodzie rejestracyjnym ciągnika stwierdzono brak aktualnych badań technicznych. W zespole pojazdów był uszkodzony układ pneumatyczny.
Za wymienione naruszenia z Ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą 4100zł., a za naruszenia związane z Ustawą o drogach publicznych postępowania administracyjne, wobec przedsiębiorcy i załadowcy żwiru, zagrożone karami 4020zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 250zł. Pojazd został odholowany na parking strzeżony na koszt właściciela.

W dniu 7 września 2010r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Siemiatycze inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku kontrolowali pojazdy ciężarowe. Podczas działań wykorzystywany był nieoznakowany pojazd wyposażony w wideorejestrator. W trakcie kontroli dokonano ważenia oraz pomiaru długości, wysokości i szerokości pojazdów. W dwóch przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o drogach publicznych, w tym:

 • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków dla podwójnej osi napędowej
 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków dla pojedynczej osi nienapędowej
 • przekroczenie długości pojazdu

Za wymienione naruszenia w stosunku do przedsiębiorców zostały wszczęte wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karami 25740 zł oraz 1740 zł.

W nocy z 27 na 28 sierpnia 2010r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko przeprowadzone zostały działania kontrolno - blokadowe. W kontrolach uczestniczyli inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku funkcjonariusze Policji, Izby Celnej oraz Straży Granicznej.
Ogółem skontrolowano 454 pojazdy. 94 pojazdy prześwietlono promieniami RTG z wykorzystaniem urządzenia typu „Heiman”, 334 kierowców poddano sprawdzeniu stanu trzeźwości. Pod względem legalności posiadania oraz ingerencji w pole numerowe VIN sprawdzono 21 pojazdów. Za stwierdzone w trakcie kontroli naruszenia przepisów, na przewoźników nałożono 5 decyzji administracyjnych na kwotę 6500zł., a także ukarano mandatami karnymi 3 kierowców.
Ponadto do wyjaśnienia zatrzymano kierowcę samochodu ciężarowego. Wymieniony przewoził ukryte w zbiornikach paliwa wyroby tytoniowe w ilości ok. 15 tys. paczek bez polskich znaków akcyzy.