W dniu 23 października 2007 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika łotewskiego. Pojazdem wykonywany był transport drogowy na trasie z Holandii do Łotwy. W wyniku oględzin kabiny pojazdu inspektor ustalił, że do tachografu podłączone zostało niedozwolone urządzenie – tzw. wyłącznik tachografu. Inspektor nie stwierdził, aby w momencie zatrzymania pojazdu do kontroli wyłącznik był używany, jednak podczas testu przeprowadzonego przez inspektora w obecności kierowcy, stwierdzono, że po włączeniu niedozwolonego urządzenia, gdy pojazd poruszał się z prędkością 60 km/h, tachograf rysował na wykresówce zerową prędkość.

Zgodnie z lp. 11.1.pkt 2a załącznika do ustawy o transporcie drogowym, na przewoźnika została nałożona kara pieniężna w wysokości 10 000 złotych, zatrzymano też dowód rejestracyjny pojazdu.

W dniu 19 października 2007 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika łotewskiego. W wyniku kontroli czasu pracy kierowcy kierującego pojazdem stwierdzono, że kierowca w dniach:

  • 14-15 października br. prowadził pojazd bez wymaganego odpoczynku dziennego przez 14 godzin i 10 minut i tym samym przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu o 4 godziny i 10 minut, ponadto stwierdzono, że kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o 4 godziny i 55 minut – odpoczywał 4 godziny i 5 minut.
  • 18-19 października br. prowadził pojazd do chwili kontroli bez wymaganego odpoczynku dziennego przez 20 godzin i 40 minut i tym samym przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu o 10 godzin i 40 minut. Stwierdzono, że kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o 7 h i 45 minut. Wykonał jedynie odpoczynek w wymiarze 1 godziny i 15 minut.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami na przewoźnika nałożono karę w wysokości 10350 zł, kierowcy zakazano dalszej jazdy do momentu wykonania prawidłowego odpoczynku. Ponadto kierowcę ukarano grzywną w wysokości 150 zł za stwierdzone naruszenia czasu pracy.

W dniu 19 października br w godzinach przedpołudniowych na drodze krajowej nr 19 w pobliżu Zabłudowa nastąpiło zderzenie dwóch pojazdów ciężarowych, w wyniku którego kierowca pojazdu marki MAN został ciężko ranny. Przyczyny wypadku ustala policja, jednak ze wstępnych ustaleń wynika, że powodem zdarzenia była nadmierna prędkość kierowcy MAN-a, który potrącił samochód osobowy a następnie zderzył się czołowo z samochodem marki Scania przewożącym piwo.

W dniach 16 – 18 października 2007 r. Wojewódzki inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku prowadził działania kontrolne z wykorzystaniem pojazdu wyposażonego w wideorejestrator. Działania prowadzono na drogach krajowych nr 8, 19 i 65, a ich celem była kontrola przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym prze kierowców pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz pojazdów osobowych o liczbie miejsc 9 i większej. W ramach współpracy pomiędzy wojewódzkimi inspektoratami, do akcji wykorzystano pojazd należący do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach.

W wyniku kilkudniowych działań kontroli ruchu drogowego poddano 22 pojazdy ciężarowe. Za naruszenia przepisów ruchu drogowego inspektorzy WITD nałożyli 21 mandatów karnych. Mandaty dotyczyły przede wszystkim przekroczenia dozwolonej prędkości, w tym w terenie zabudowanym. Wobec odmowy przyjęcia mandatu do sądu grodzkiego skierowano 1 wniosek o ukaranie kierowcy za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Ponadto inspektorzy współpracujący z pojazdem nieoznakowanym przeprowadzili 17 kontroli, w wyniku których wydali 4 decyzje administracyjne o nałożeniu kary, nałożyli 6 mandatów karnych za naruszenie przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz 5 mandatów za naruszenie ustawy o transporcie drogowym oraz zatrzymali 1 dowód rejestracyjny.

W dniach 10 – 11 października 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami policji oraz innymi służbami przeprowadził wspólne działania kontrolne na drogach województwa podlaskiego.

W dniach 10 i 11 października br. w godzinach 18.00 do 6.00 przeprowadzono działania pod nazwą „Bezpieczna ósemka”. Działania przeprowadzono wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Izbą Celną w Białymstoku. Celem akcji była kontrola ruchu drogowego na drodze krajowej nr 8, a zwłaszcza stan trzeźwości kierowców oraz przestrzeganie dozwolonej prędkości.

Ponadto w dniu 11 października br. inspektorzy ITD uczestniczyli w koordynowanej przez Policję akcji „Truck”. W działaniach tych brali również udział inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Celem akcji „Truck” była kontrola prawidłowości przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Podczas wymienionych wyżej działań skontrolowano 78 pojazdów, ponadto badaniom na zawartość alkoholu poddano 59 kierowców. Efektem tych kontroli było ukaranie 25 kierowców mandatami karnymi za przekroczenie dozwolonej prędkości, zatrzymanie 5 dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego kontrolowanych pojazdów, wydanie 6 decyzji administracyjnych (wobec przewoźników zagranicznych) o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz wszczęcie 8 postępowań administracyjnych (wobec przewoźników krajowych) w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

W czasie akcji „Bezpieczna ósemka” ujawniono korzystanie przez kierowcę z wyłącznika tachografu zainstalowanego w pojeździe.

10 października br. podczas nocnych działań kontrolnych, inspektor WITD w Białymstoku zatrzymał do kontroli pojazd należący do polskiego przewoźnika. Podczas kontroli inspektor stwierdził, że bezpośrednio przed zatrzymaniem pojazdu do kontroli tachograf w czasie ruchu rejestrował prędkość zerową, odpoczynek zamiast okresu jazdy oraz wykres postoju w polu rejestracji przebytej drogi. W wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu inspektor ustalił, że do tachografu zostało wpięte niedozwolone urządzenie, tzw. wyłącznik. W czasie przesłuchania kierowca zeznał, że uruchomił wyłącznik tachografu przed rozpoczęciem załadunku i kontynuował jazdę z uruchomionym wyłącznikiem do momentu zatrzymania do kontroli, jednocześnie kierowca zeznał, że o zainstalowanym wyłączniku poinformował go właściciel przedsiębiorstwa w chwili podejmowania pracy przez kierowcę w tym przedsiębiorstwie.
W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym zostało wszczęte postępowanie w celu nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika za:

  • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące (tachograf), do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe,
  • samowolną ingerencję w pracę urządzenia rejestrującego (tachografu) zainstalowanego w pojeździe.

Za wymienione naruszenia obowiązujących przepisów grozi kara w wysokości 15 tys. złotych. Ponadto zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu a kierowcę ukarano mandatem karnym.

Jest to 25 przypadek ujawnienia przez inspektorów WITD w Białymstoku w 2007 r. nielegalnego wyłącznika tachografu, ponadto inspektorzy ujawnili 10 przypadków niedozwolonej ingerencji w pracę tego urządzenia.

W dniu 3 października 2007 r. na drodze krajowej nr 19 w Siemiatyczach inspektor WITD w Białymstoku zatrzymał do kontroli pojazd ciężarowy wraz z przyczepą należący do przewoźnika tureckiego. W wyniku kontroli czasu pracy kierowcy kierującego pojazdem stwierdzono, że kierowca w dniach 2-3 października br. prowadził pojazd bez wymaganego odpoczynku dziennego przez 19 godzin i tym samym przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu o 9 godzin, ponadto stwierdzono, że kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o 6 godzin i 35 minut – odpoczywał jedynie 1 godzinę i 25 minut.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami na przewoźnika nałożono karę w wysokości 3 550 zł, odholowano pojazd na parking strzeżony - kierowca nie mógł prowadzić pojazdu do czasu wykonania prawidłowego odpoczynku. Ponadto kierowcę ukarano grzywną w wysokości 450 zł za stwierdzone naruszenia czasu pracy.

Inspektorzy WITD w Białymstoku oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przeprowadzili dniu 2 października 2007 r. wspólne działania kontrolne, których celem było przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym przez kierowców autobusów linii regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Do działań kontrolnych wykorzystano nieoznakowany samochód policyjny wyposażony w wideorejestrator. Działania przeprowadzono w godzinach od 8 do 20 na drogach krajowych nr 19 i 65.

W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze policji nałożyli 4 mandaty karne na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, w tym w trzech przypadkach mandaty dotyczyły kierowców wykonujących przewóz regularny. W jednym przypadku mandat dotyczył przekroczenia prędkości na obszarze zabudowanym (o 28 km/h). Zatrzymano też 1 dowód rejestracyjny. Inspektor WITD wszczął jedno postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji.

Należy podkreślić, że stwierdzone przez policjantów przekroczenia dozwolonej prędkości miały miejsce w początkowej fazie wspólnych działań.

W dniu 26 września 2007 r. w czasie kontroli nocnej inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali polski pojazd ciężarowy wykonujący transport na trasie Białystok – Wolsztyn. W trakcie czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwym. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,44 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji.

Jest to już 20 przypadek stwierdzony przez ITD w Białymstoku w 2007 roku kierowania pojazdem przez kierowcę pod wpływem alkoholu. Należy podkreślić znaczy wzrost nietrzeźwych kierowców ujawnionych przez ITD w stosunku do ubiegłego roku. W roku 2006 inspektorzy wykryli 8 przypadków kierowania pojazdami ciężarowymi przez nietrzeźwych kierowców.

Kontrolujący inspektor stwierdził ponadto znaczne naruszenia przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdów w transporcie drogowym, stwierdził m.in. skrócenie dziennego czasu odpoczynku, przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy. W związku z ujawnionymi naruszeniami wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej.

W dniu 20 września 2007r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd litewski przewożący samochody. Podczas kontroli kierowca został poddany badaniu alkotesterem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Stwierdzono stan nietrzeźwości. Pierwsze badanie wykazało zawartość 0,67mg/l, drugie badanie 0,60mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kontrolujący przekazali sprawę funkcjonariuszom Policji.

Ponadto inspektor w trakcie analizy okazanych dokumentów stwierdził naruszenia na czasie pracy kierowców tj. skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku. Kontrolowany pojazd przekraczał dopuszczalną wysokość oraz dopuszczalne naciski na osie. W wyniku stwierdzonych naruszeń wydane zostały dwie decyzje administracyjne o nałożeniu kary na kwoty 2700zł. i 2880zł. Pojazd został unieruchomiony na parkingu strzeżonym.